ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 40707 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ        ผลการประเมิน PISA 2012 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ผลการประเมิน PISA 2012 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
 
ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...