ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 40711 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ        ปฏิทินการจัดสอบต่าง ๆ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2556
ปฏิทินการจัดสอบต่าง ๆ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2556(52)
 
 
1.ปฏิทินการจัดสอบในปีการศึกษา 2556
2.จำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2556 จำแนกตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้


เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...