ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 40694 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [4]
คลิกรายละเอียด... แนวข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร(โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
แนวข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางฯ บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางฯ (โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 3.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สพม.36 ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สพม.36(โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สพม.36 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมค่ายพัฒ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มงานเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน(โดย : กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มงานเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับโร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...