...@@เชิญชวน โรงเรียน ส่งภาพกิจกรรมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยความร่วมมือ ICT และงานประชาสัมพันธ์@@...

งานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
 

โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการ งานอาชีพ
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ตระการตา
               เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมรับมอบเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและแสดงความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยให้โรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมงานศิลปาชีพในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชดำริของพระองค์ท่าน ในเรื่องของการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อการสร้างงานอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนให้พสกนิกรที่ยากจนทั่วประเทศไทย โดยภายในงานมีกลุ่มโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 14 กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มโรงรียนนอกระบบ 1 กลุ่มโรงเรียน ร่วมแสดงผลงาน จำนวนผู้มาร่วมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพสกนิกรที่จงรักภักดีมาร่วมงานประมาณ 1,500 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบโครงการ ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
          เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 59 โรงเรียนวัดบางด้วน อ.เมืองฯ เข้าร่วมประกวดเชียร์รีดเดอร์และพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด 9 โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดขบวนพาเรด (พิมพ์ลภัทร /ภาพและข่าว)
          
 

ข่าวย่อย
          @@โรงเรียนครัววันดี โรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง "พริกแกง" เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างชาติได้รู้จักรสชาติ สูตรที่มาตรฐาน และลักษณะของอาหารไทยอย่างถูกต้อง มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทย ในการเข้าชมภาพยนตร์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญารัตน์ มีสวย โทรศัพท์ 08 1755 2954,08 6556 9663 @@

 


ฉบับที่ 55 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน
จำนวนผู้ชม 36692 ครั้ง Your IP Address is 54.198.221.13
          นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
 


          

 
          เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 59 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ และชุมชนบางจาก พระประแดง ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นป.5 และป.6 ได้รับความรู้ความเข้าใจ และการป้องกันตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (มลธิดา : ภาพ/ข่าว)
           เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 59 โรงเรียนวัดบางโปรง อ.พระประแดง จัดกิจกรรมอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนายปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผอ.ร.ร. เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมสนุก และแสดงความสามารถ เช่น การแสดงบนเวที การตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน เป็นต้น...::::ข่าวโดย นางสาวชนิตา ชัยศุภวัฒน์ /// ภาพข่าวโดย นายภูสิทธิ์ จันทร์ยิ้ม

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐:การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต คณาจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์ รวม 86 คน พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
นายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.สป.1และ 2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน และสพม.6 ได้รับจัดสรรจำนวน 4 คัน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ เป็นประธานการประชุม (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำถวายสัตย์และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจาก เขต 1 และเขต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า