.....@@ ขอเชิญโรงเรียนส่งภาพกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ โดยความร่วมมือของงานประชาสัมพันธ์และ ICT @@....

พิธีมอบจักรยานพระราชทาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานการมอบ
 

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รับ 44 คัน
นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
               เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (8 ก.พ.) นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทานจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส มีความจำเป็นต้องใช้จักรยาน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เนื่องด้วยทรงมีเมตตาและห่วงใยเด็กนักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน อาจเป็นอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียน ทรงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9,900 คัน เป็นของขวัญปีใหม่นักเรียน โดยในพิธีมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน และมีนายศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบ สำหรับสพป.สมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 ได้รับการจัดสรร จำนวน 44 คัน สพม.เขต 6 (จังหวัดสมุทรปราการ) จำนวน 4 คัน ในการรับมอบครั้งนี้ได้ให้สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นผู้ประสานงานและทำพิธีมอบอย่างสมพระเกียรติแต่เรียบง่ายต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์ โรงเรียนสพป.สมุทรปราการ เขต 1 ที่ได้รับจัดสรร 44 คัน มีดังนี้ 1.โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 2.โรงเรียนคลองใหม่ 3.โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 4.โรงเรียนราชประชาสมัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 5.โรงเรียนวัดกลาง 6.โรงเรียนวัดคลองเก้า 7.โรงเรียนวัดคลองสวน 8.โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 9.โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 10.โรงเรียนวัดสุขกร 11.โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
          เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา ขอขอบคุณคุณเป้ย ปานวาดและครอบครัวบุญยรัตนกลิน ที่เข้ามาเลี้ยงอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนสันติดรุณ (ปชส.โรงเรียน/ข่าว)
           เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 59 ที่ห้องประชุมสพป.สมุทรปราการ เขต 1 ชั้น 3 จัดให้มีการประชุมข้าราชการร ภายหลังการประชุมได้จัดเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีผู้บริหารร่วมฉลอง บรรยาการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          @@@ ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบ การส่งข่าว e-network ของโรงเรียน ขอให้ส่งภาพข่าวรูปกรอบเดี่ยว 1 ภาพด้วย นอกเหนือจากการส่งภาพหลายภาพใน 1 กรอบ เนื่องจากภาพหลายภาพใน 1 กรอบ ไม่สามารถนำไปทำข่าวใน e-news ได้ จึงเรียนมาให้ผู้มีหน้าที่ส่งภาพของโรงเรียนทราบ หากมีข้อสงสัยประสานกับ คุณพรฤดี มารศรี งานประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบงาน e-news โทร.089-1991515 @@@

 


ฉบับที่ 53 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน
จำนวนผู้ชม 36690 ครั้ง Your IP Address is 54.198.221.13
          เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.สป.1และ 2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน และสพม.6 ได้รับจัดสรรจำนวน 4 คัน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
 


          

 
          วันที่ 28 ม.ค. 59 นายธวัช โพธิ์แก้ว ผอ.ร.ร.วัดสำโรงเหนือ อ.พระประแดง นายสุวรรณ จันทสาร รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์วัฒนา จุ้ยศิริ รับมอบเงินจาก บริษัท น้ำมันบริโภคไทย (คิง)จำกัด เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอขอบพระคุณอย่างสูง (อ.วิชาญ:รายงาน)
           เมื่อวันที่ 24 มา.ค. 59 นักเรียนในระดับชั้น ป.1-6 ส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมแข่งขัน Abacus Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันคณิตคิดเร็ว จัดโดยสถาบันพลังปัญญา การแข่งขันนี้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เป็นจำนวนทั้งหมด 170 คน ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.นูรไลลา มะแซ ชั้น ป.2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ปชส.โรงเรียน/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐:การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต คณาจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์ รวม 86 คน พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
นายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.สป.1และ 2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน และสพม.6 ได้รับจัดสรรจำนวน 4 คัน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ เป็นประธานการประชุม (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำถวายสัตย์และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจาก เขต 1 และเขต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า