@@ ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งภาพกิจกรรมเผยแพร่ทางเว็บไซด์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยทีมงาน ประชาสัมพันธ์และ ICT @@

อบรมเชิงปฏิบัติการ เขต 1 ร่วมกับ เขต 2
พัฒนาครูผู้สอนยกระดับคุณภาพผู้เรียน
 

สู่ความพร้อมประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
วิทยากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               เมื่่อช่วงเช้าวันที่ 9 มิ.ย. 58 นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยอบรมระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย.2558 ณ โรงแรมเบย์ ถ.ศรีนครินทร์ สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน และสพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 34 คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 4 คน สังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน รวม 80 คน สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน รวม 56 รวมทั้งสิ้น 136 คน สรุปรวมผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ 170 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PIZA) ในรายสมรรถนะ 4 ด้าน คือ การรู้่เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) และได้รับเกียรติจากวิทยาซึ่งมีความรู้ความสามารถ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์เพ็ญจา เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงานใน 4 สมรรถนะด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
          โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ได้รับความอนุเคราะห์สีทาภายในห้องเรียน และโต๊ะเก้าอี้ จากโรงแรมอนันตรา และบริษัทสีอิมพิเรียล ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยมี นางชวนชม เอี่ยมทัศนะ ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์รังสรรค์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเจ้าของโครงการ ร่วมกิจกรรมทาสีกันอย่างสนุกสนาน นางชวนชม เอี่ยมทัศนะ กล่าวว่า"การที่เด็กๆได้ลงมือทำเองนั้น จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาได้ต่อไป" (ภาพ/ข่าว:อรรถพล)
           โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ นำโดย น.ส.นันทนา เต่าทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นประธาน คณะครูและนักเรียนร่วมเป็นสักขีพยานในการต่อต้านการสูบบุหรี่โลก มีกิจกรรมการเดินรณรงค์ การแสดงบทบาทสมมุติเป็นต้น (ภาพ/ข่าว ยศวดี)
 

ข่าวย่อย
          @@ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 อัตรา 6 วิชาเอก นายชาญวิทย์ จรตระการ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปิดเผยว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2558 ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 6 อัตรา โดยแยกเป็นกลุ่มวิชา 1.เทคโนโลยีทางการศึกษา 2.วัดผลและประเมินผลการศึกษา 3.พลศึกษา 4.สังคมศึกษา 5.ภาษาไทย และ 6.ประถมศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์ http://www.smartschool.in.th ลงในกระดาษขาว ขนาด A4 ตามรูปแบบที่กำหนดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตามสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และทางเว็บไซด์เขตพื้นที่การศึกษาฯ กำหนดการสอบภาค ก ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 สอบภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และทางเว็บไซด์ของเขตพื้นที่การศึกษา @@

 


ฉบับที่ 47 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน
จำนวนผู้ชม 36689 ครั้ง Your IP Address is 54.198.221.13
          นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย.2558 ณ โรงแรมเบย์ ถ.ศรีนครินทร์ เมื่อวันก่อน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
 


          

 
          นางรัชนีภรณ์ ปานม่วงและนางสุปราณี คงรอด ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปีนักเรียนป.1 อ่านออกเขียนได้ของ BBL เพื่อทดสอบความรู้การอ่านออกเขียนได้เบื้องต้นของนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง เมื่อวันก่อน (กนกภรณ์ ภาพ/ข่าว)
           เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 58 คณะวิทยากรจากเกษตรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะต้นทานตะวัน และถั่วงอก แก่นักเรียนโรงเรียนวัดคลองเก้า อ.เมืองฯ จำนวน 50 คน ซึ่งใช้เวลาในการอบรม 2 วัน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเพาะเมล็ดพันธุ์ต่างๆ แก่นักเรียน การอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเข้าใจง่าย (จตุพล พรมรินทร์ : ภาพ/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐:การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต คณาจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์ รวม 86 คน พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
นายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.สป.1และ 2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน และสพม.6 ได้รับจัดสรรจำนวน 4 คัน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ เป็นประธานการประชุม (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำถวายสัตย์และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจาก เขต 1 และเขต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า