.........@@ เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ติดตามข่าวสารการศึกษา e-news สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดย ทีมงาน ICT และประชาสัมพันธ์ @@@ ....

เตรียมโละ คณะกรรมการชุดย่อย สกสค.
คตร.แนะปรับปรุงงานภายใน
 

หากผลการตรวจสอบผิดจริง ต้องรับโทษ
ข้าราชการโดนวินัยด้วย
               นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการ ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของการเงิน การบัญชี เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของการวิเคราะห์โครงการต่างๆ ของ สกสค.นั้นยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในส่วนของตนก็กำลังเร่งศึกษาระเบียบต่างๆ ของ สกสค. เพื่อที่จะดำเนินการปรับตามที่ คตร.เสนอ และทางคณะกรรมการ สกสค.เห็นสมควรให้ปรับปรุงในด้านต่างๆ เนื่องจากคณะกรรมการ สกสค.มีคำสั่งให้ตนไปศึกษาถึงความจำเป็น และความซ้ำซ้อนของคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ภายใน สกสค. ว่าหากมีคณะกรรมการชุดใดที่ตั้งขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อคนเฉพาะกลุ่ม ก็ให้มีการปรับปรุง ซึ่งตนก็กำลังเร่งศึกษาการทำงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายใน สกสค. รักษาการเลขาธิการบอร์ด สกสค.กล่าวอีกว่า สำหรับโครงสร้างคณะกรรมการของ สกสค. เท่าที่ตนเข้าใจ คือมีคณะกรรมการ สกสค.ชุดใหญ่ มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานโดยตำแหน่ง และปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานมีเพียง 1 ชุดเท่านั้น แต่การบริหารงานภายในมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในขึ้นมาดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการย่อยพวกนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะมีเลขาฯ สกสค.หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการลักษณะนี้มีจำนวนอยู่พอสมควรทีเดียว สำหรับในส่วนของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องเงินของ สกสค.เองก็มีหลายชุดเช่นกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจสอบของ คตร.ชี้มูลออกมาว่าการทำงานของคณะกรรมการชุดใดก็ตามมีความผิด ในเรื่องของการทุจริต ก็จะพิจารณาโทษตามสถานภาพของตัวกรรมการรายนั้น ซึ่งถ้าหากเป็นข้าราชก็ต้องดำเนินการทางวินัย หากไม่ใช่ข้าราชการก็ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่นายสมศักดิ์ ตาไชย เป็นเลขาธิการ สกสค. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนของ สกสค.หลายชุด รวมทั้งการนำเงิน 2.1 พันล้านไปลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท บิลเลี่ยน ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนผิดประเภท ก็อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดบริหารการลงทุน ที่ถือว่าเป็นคณะกรรมการย่อยใน สกสค.ด้วยเช่นกัน.
          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ r.8. ๕๘ ร.ร.บ้านขุนสมุทร อ.พระสมุทรเจดีย์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย นางปริสนา หงษา ครูร.ร.บ้านขุนสมุทร รักษาราชการแทนผอ.ร.ร. เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี (นันทวรรณ:ภาพ/ข่าว)
           โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จัดกิจกรรมวันดีศรี บ.พ. เพื่อให้นักเรียนได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและรับฟังพระเทศนา โดยมีนายเอกพงษ์ ตรีเนตร เป็นประธานในพิธี (ปชส.ร.ร.ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          @@@ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์ผผลงาน ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง www.nacc.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๒๘-๔๙๑๒@@@

 


ฉบับที่ 46 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 36686 ครั้ง Your IP Address is 54.198.221.13
          สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ได้จัดให้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ในโอกาสข้าราชการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ้่้จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นายชลิต เพ็ชรรัตน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ 2.นายชูชาติ แก้วนอก เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ 3.นายวงศ์เทพ โรจนถาวร 4.นายสุรชัย สิริสุทธิ์ 5.นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ 6.นางรัตนา โตกทอง และ 7. นางสาววิจิตตรา เอื้อจิตราเจริญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ โดยในพิธีการดังกล่าว นายสุรินทร์ สนเปี่ยม ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม เป็นผู้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ ผอ.ร.ร.วัดด่านสำโรง เป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการ และพระครูวิมลศุภการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง เจ้่าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ แสดงสัมโมทนียคถาหลังจากพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาแล้ว ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
 


          

 
          เมื่อวันที่ 18 พ.ค.58 ร.ร.วัดบางกระสอบ อ.พระประแดง ได้ทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยน.ส.นวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผอ.ร.ร. ได้แจ้งนโยบายของ สพฐ. ให้โรงเรียนดำเนินการ โดยผู้บริหารและคุณครูรับเด็กที่ประตูโรงเรียน เรื่องการจราจร การสอนเด็กเรื่องมารยาทและกิจวัตรประจำวันต่างๆ พร้อมทั้งจุดเน้นของคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมณตรี / ภูมิภัทร กรประเสริฐ / ภาพ / ข่าว
           เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 เวลา 08.00 น. นางสุพัตรา แสงทอง ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์โพธิ์ทอง อ.เมือง ได้กล่าวกล่าวทักทายต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง (กนกภรณ์ ภาพ/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐:การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต คณาจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์ รวม 86 คน พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
นายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.สป.1และ 2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน และสพม.6 ได้รับจัดสรรจำนวน 4 คัน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ เป็นประธานการประชุม (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำถวายสัตย์และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจาก เขต 1 และเขต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า