ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน ผู้เข้าชม 572985  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : "วันเกียรตยศ คนมีค่า" โรงเรียนวัดชมนิมิตร

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้จัดกิจกรรม วันเกียรติยศ คนมีค่า โดยได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนวัดชมนิมิตร

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและทำกิจกรรมความดีเป็นพุทธบูชา....ปรีชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดครุใน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดสำรอง(DAY CAMP) ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาดสำรอง (DAY CAMP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ โดย นางปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : สภานักเรียน ปลูกฝัง ส่งเสริม ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โดยสภานักเรียนจะจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริม ให้นักเรียน เข้าใจในระบอบประชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : คลองสวนฯ เกมส์

     กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "คลองสวนฯ เกมส์" โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) ประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : เปิดบ้านเด็กไทยแก้มใส

     ร.ร.วัดคลองสวน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสสพฐ. ได้ “เปิดบ้านเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส”เมื่อจันทร์ ที่ 6 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา

     วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านขุนสุมทรไทยได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยนางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนคลองสำโรงได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โดยมีการเล่าประวัติความเป็นมา และการตอบคำถามชิงรางวัลในวันมาฆบูชา จากนั้นม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมงานประเมิน รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.40 น. คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ นำโดยนายธนิต ประสมเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดประชุม เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดครุใน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาดสามัญ ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ไปเข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม เขต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดครุใน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

     โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) นำโดย นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กตำบลบางครุ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เวียนเทียนเน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขกร
หัวข้อข่าว : วันมาฆบูชา

     เวลา 09.00 น. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร เป็นประธานในพิธีเปิดวันมาฆบูชา พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร ได้ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาและร่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ผู้บริหาร นายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องใน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

     วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2560

      เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต่างๆ ผู้สนับสนุนของรางวัล คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดป่าเกดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36