ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 30 ท่าน ผู้เข้าชม 565940  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : รู้รักษ์ รอบรู้ ระบอบประชาธิปไตย

     หลังจากเลือกตั้งประธานนักเรียนและได้ตัวแทนนักเรียนที่จะมาทำหน้าที่ประธานนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โดยสภานักเรียน ได้เชิญนายสุนทร ปั้นบุญชู และคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : รับทุนการศึกษา

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 พระครูปลัดภานุรักษ์ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดป่าเกด ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดป่าเกด จำนวน 10 ทุน ที่ประพฤติดี เรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีนางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณะครู และนักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานนักเรียน

     วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โดยสภานักเรียน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน และเพื่อเป็นก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : งานวันอนุบาลรวมใจ ครั้งที่ 16

     วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามได้เดินทางไปรับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ จัดโดยสมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : สำรวจ ติดตาม งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ให้คณะกรรมการฯ นำโดย นายธวัช โพธิ์แก้ว,นายอมรพันธ์ พุ่มภชาติ,นางชวนชม เอี่ยมทัศนะ,นางทัศน์กมล ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนวัดป่าเกด เพื่อเสร้างค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาสจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมี ผอ.อรวี นิจจอหอ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณะครู และนักเรียน ทำกิจกรรมและเวียนเทียนร่วมกัน [นางอรวี นิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

     โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา โรงเรียนวัดกลาง และโรงเรียนวัดรวก ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายพระม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมาตรการเฝ้าระวังเหตุและพฤติกรรมไม่เหมาะสมสำหรับนักเรียน

     วันที่14กุมภาพันธ์2560 โรงเรียนวัดชมนิมิตรร่วมกับ วัดชมนิมิตร โรงพยาบาลบางจาก หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอพระประแดง จัดกิจกรรมมาตรการเฝ้าระวังเหตุและพฤติกรรมไม่เหมาะสมสำหร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : "วันเกียรตยศ คนมีค่า" โรงเรียนวัดชมนิมิตร

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้จัดกิจกรรม วันเกียรติยศ คนมีค่า โดยได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนวัดชมนิมิตร

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและทำกิจกรรมความดีเป็นพุทธบูชา....ปรีชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดครุใน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดสำรอง(DAY CAMP) ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาดสำรอง (DAY CAMP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ โดย นางปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : สภานักเรียน ปลูกฝัง ส่งเสริม ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โดยสภานักเรียนจะจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริม ให้นักเรียน เข้าใจในระบอบประชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : คลองสวนฯ เกมส์

     กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "คลองสวนฯ เกมส์" โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) ประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36