ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 31 ท่าน ผู้เข้าชม 565941  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดสวนส้ม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จัดโครงการตลาดนัดพอเพียง เป็นการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่ง ที่ฝ่ายวิชาการจัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดำเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4และ5......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : สอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559

      วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยคาร) ดำเนินการสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี ศน.นฤมล เนื่องช้างมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

     วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยมีท่านผอ.นพดล อารมณ์สุขโข หัวหน้างาน 4 ฝ่าย คณะครูและผู้ปกครองมาร่วมงานเปิดบ้านวิชาการอนุบาล ของโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ เพื่อเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคู่สร้าง
หัวข้อข่าว : นักเรียนเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดคู่สร้าง ได้มีการจัดการสอบให้นักเรียนเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : ชื่นชมยินดี ปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูร่วมแสดงความยินดี กับคุณครูจารุณี สืบศรี โรงเรียนดรุณรัตน์ ได้รับรางวัล "ครูผู้มีอุดมการณ์ เสียสละ และทำประโยชน์แก่การศึกษา ประจำปี 2560 ณ อิมพีเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองเก้า
หัวข้อข่าว : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

     นายมนตรี แผ้วฉ่ำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคลองเก้า มอบรางวัลให้กับ เด็กหญิงอริศรา ช่อบุญกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสี "กีฬาพื้นบ้านดอกแก้วสามัคคี"

     วันที่ 13 มกราคม 2560 กิจกรรมกีฬาสีภายใน "กีฬาพื้นบ้านดอกแก้วสามัคคี" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Day Camp

     โรงเรียนดรุณรัตน์ได้พานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปี 1- 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ไปจัดกิจกรรม Day Camp ที่ค่ายริมน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวสุดา ฉากไธสง เป็นประธานในการเปิดงานกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ุุ66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดแหลมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันของกลุ่มสาระภาษาไทย ที่ศูนย์สาระการเรียนรู้ โรงเรียนวัดคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนวัดชมนิมิตร

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดย เทศบาลเมืองลัดหลวง และวิทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ห้างาม โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 งาม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ลักษณะนิสัย ของนักเรียนโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ผู้บริหาร นายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการฯ หัวหน้างาน 4 ฝ่าย รวมถึงคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้จัดการเลือก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา

     วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ และคณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วนอุทยานเข......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36