ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 34 ท่าน ผู้เข้าชม 572999  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : งานทำบุญโรงเรียนและพิธีบูชาครู

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ผู้บริหาร นายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการฯ คณะครู กรรมการเครือข่ายสถานศึกษา ผู้มีอุปการะคุณ คุณครูผู้เกษียณ บุคลากรในโรงเรียน ร่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ และสายชั้นอนุบาลได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการเรียนรู้ระดับชั้นอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียน : ลูกเสือ-เนตรนารี

     วันที่3-4 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัแหลมฟ้าผ่าเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โดยแบ่งเป็น DayCampลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มีกิจกรรมฐานการเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษาในโครงการ Chevron Enjoy Science

     วันที่9-10 มีนาคม2560 ที่ผ่านมา นายณรงค์ สิงห์ศิฬิผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ พร้อมครูและนักเรียนจำนวน 4 คนตัวแท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

     เมื่อวันที่8-10มีนาคม 2560โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่านำนักเรียนระดับมัธยมจำนวน 14 คนควบคุมดูแลโดยนายเอกราช วัชรสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกวินัย สร้างความรักสามัคคีจากโครงการเยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : ไข่ไก่สดจากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า

     นายณรงค์ สิงห์ศิฬิผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าเป็นที่ปรึกษานักเรียนจิตอาสาที่ใช้เวลาในการฝึกทักษะอาชีพกับกิจกรรมที่สนใจเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : วันมหาธีรราชเจ้า

     วันมหาธีรราชเจ้า นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่านำคณะลูกเสือ เนตรนารีร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน (ภาพ/ข่าว:สุจินดา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : มอบโปรเจคเตอร์

     ผอ.ณรงค์ สิงห์ศิฬิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ารับมอบโปรเจคเตอร์จากบริษัท ACG (ภาพ/ข่าว:สุจินดา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : พิธีถวายความอาลัยทั่วประเทศ

     พิธีถวายความอาลัยทั่วประเทศ และร่วมทำกิจกรรมสร้างความดี (ภาพ/ข่าว:สุจินดา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันศุกร์

     พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันศุกร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) (ภาพ/ข่าว:สุจินดา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันศุกร์

     พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันศุกร์ ในระดับชั้นมัธยมในพิธีพระราชกุศล สัตตมวาร (7วัน) (ภาพ/ข่าว:สุจินดา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันศุกร์

     นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าได้จัดทำโครงการพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันศุกร์เป็นต้นมา จนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงรัชกาลที่9 โดยเวียนทุกระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองหลวง
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5 (LAS)

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5 (LAS : Local Assessment System) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองหลวง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ NT (โรงเรียนบ้านคลองหลวง)

     วันที่ 7 มีนาคม 2560 หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ NT (โรงเรียนบ้านคลองหลวง) เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน ทางโรงเรียนบ้านคลองหลวงได้จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ NT ประจำปีก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองหลวง
หัวข้อข่าว : งานวิชาการสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู ครั้งที่ 2

     วันที่ 3 มีนาคม 2560 หัวข้อข่าว : งานวิชาการสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาทางกลุ่มงานวิชาการกลุ่มบางปูได้จัดกิจกรรม “งานวิชาการส......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36