ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 38 ท่าน ผู้เข้าชม 573003  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านหลังที่สองของหนูระดับปฐมวัย

     9 พ.ค. 2560 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนดรุณรัตน์ ร่วมกันต้อนรับนักเรียนระดับ ปฐมวัย ในการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรมวันรับน้องคล้องพวงมาลัยและได้ให้โอวาทและข้อแนะนำครูใหม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดตำหรุมิตรภาพที่65
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

     ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียนทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ด้วยการร่วมกันทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดตำหรุ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ทัศนีย์ พิมพ์ดี)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : โครงการ Chevron Enjoy Science ประชุมกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

     ที่ผ่านมาวันที่27-29พฤษภาคม2560 ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า เป็นโรงเรียนแม่ข่ายของจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายนางสุจินดา ฐิโณทัย นายภานุวัตร อินริรายและนางสาวนภั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : ประชุมครูที่ปรึกษาของนักเรียน

     เมื่อวันที่20พฤษภาคม2560 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าได้จัดประชุมครูที่ปรึกษาของโครงการพ่อครู แม่ครู ประจำปีการศึกษา2560 (ภาพ/ข่าว:สุจินดา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศก์เยี่ยมโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ผอ.ณณงค์ สิงห์ศิฬิผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าให้การต้อนรับ ศน.ลลิดา ธรรมบุตรในการเยี่ยมเยียนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560 (ภาพ/ข่าว:สุจินดา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : 26 มิถุนายน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร) นำนักเรียนและคณะครู ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ตามคำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติค" 26 มิถุนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนคลองสำโรง นำโดย ท่านผู้อำนวยการนายธนิต ประสมเชื้อ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างควา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนคลองสำโรง จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคลองสำโรง ให้ความรู้และจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมรณรงค์ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : ประชุมอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย PLC

     วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ได้จัดประชุมอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย Professional Learning Community ( PLC ) โดยมี ดร.ลลิดา ธรรมบุตร ศึกษานิเทศก์สพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : ประชุมปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนในโรงเรียน

     มื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า โดยมีผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : แนะแนวศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดแนะแนวศึกษาต่อให้กลับนักเรียนระดับชั้นป.6 จบไปศึกษาต่อในชั้น ม.1 เพื่อให้ทราบถึงระเบียบการในการสมัครเรียนของแต่ละโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : ประดับดาว ป.1 - ป.3

     วันที่ 19 มกราคา 2560 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดพิธีประดับดาวลูกเสือสำรอง โดยมีประจำชั้นในแต่ละห้องเป็นผู้ประดับดาวให้กลับลูกเสือถือว่าเป็นการจบหลักสูตร (พรเพ็ญ : ภาพ/ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานดอกแก้วบาน 59

     วันที่ 12 มีนาคม 25560 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดงานประจำปี 2559 ของโรงเรียนได้จัดงานวันเกียรติยศดรุณรัตน์ และ งานดรุณรัตน์นิทรรศการ 59 โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่าน ดร. ศักดิ์นิพน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองหลวง
หัวข้อข่าว : รับรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และรับมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2560

      ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านคลองหลวงได้จัดให้มีการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และรับมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ เพื่อทำคว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองหลวง
หัวข้อข่าว : งานบัณฑิตน้อยและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

      เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านคลองหลวงได้มีการจัดงานบัณฑิตน้อยให้แก่นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36