ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 39 ท่าน ผู้เข้าชม 565949  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2560

     วันที่ 7 ก.ค. 2560 นางสาวเตือนใจ นันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณรัตน์ ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้มีคณะครู และนักเรียน ร่วมกันถวายเทีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : พิธีบททวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

     วันที่ 30 มิ.ย. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์จัดพิธีบททวนคำปฏิญาณสวนสนามให้กับคณะครูของโรงเรียนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนางดวงมาลย์ การะโชติ รองผู้อำนวยเป็นปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : รำลึกวันสุนทรภู่

     วันที่ 27 มิ.ย. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดกิจกรรมรำลึกวันสุนทรภู่เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและผลงานของสุนทรภู่โดยให้กิจกรรมวันสุนทรภู่ มี ครู นักเรียนและบุค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม อบจ บ้าน วัด โรงเรียน

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้มาจัดกิจกรรม อบจ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ โดยให้นักเรียน ป.1 -ป.6 ได้รับชมการแสดงของพี่ ๆ และฟัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคุณธรรมนำสุข

     วันที่ 12 มิ.ย. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จักกิจกรรมคุณธรรมนำสุข เพื่อปลูกจิตให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมฝึกสมาธิ ให้กับนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้มีสมาธิและมีความ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : งานประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 11 มิ.ย. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นและได้พบปะครูประจำชั้นและได้รับทราบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมน้อมรำลึกบูชาครู

     วันที่ 8 มิ.ย. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวเตือนใจ นันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณรัตน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครู กิจกรรนี้จัดขึ้นเพื่อใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : พิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

     โรงเรียนดรุณรัตน์จัดพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้มี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามากะเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านศาสนาและคุณลักษณะอันพึงประส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านหลังที่สองของหนู ระดับประถมศึกษา

     16 พ.ค. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้ทำการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาโดยมีนางสาวเตือนใจ นันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวปราศัยกับนักเรียน คณะครูได้แนะนำตัวเองแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านหลังที่สองของหนูระดับปฐมวัย

     9 พ.ค. 2560 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนดรุณรัตน์ ร่วมกันต้อนรับนักเรียนระดับ ปฐมวัย ในการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรมวันรับน้องคล้องพวงมาลัยและได้ให้โอวาทและข้อแนะนำครูใหม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดตำหรุมิตรภาพที่65
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

     ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียนทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ด้วยการร่วมกันทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดตำหรุ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ทัศนีย์ พิมพ์ดี)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : โครงการ Chevron Enjoy Science ประชุมกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

     ที่ผ่านมาวันที่27-29พฤษภาคม2560 ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า เป็นโรงเรียนแม่ข่ายของจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายนางสุจินดา ฐิโณทัย นายภานุวัตร อินริรายและนางสาวนภั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : ประชุมครูที่ปรึกษาของนักเรียน

     เมื่อวันที่20พฤษภาคม2560 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าได้จัดประชุมครูที่ปรึกษาของโครงการพ่อครู แม่ครู ประจำปีการศึกษา2560 (ภาพ/ข่าว:สุจินดา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศก์เยี่ยมโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ผอ.ณณงค์ สิงห์ศิฬิผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าให้การต้อนรับ ศน.ลลิดา ธรรมบุตรในการเยี่ยมเยียนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560 (ภาพ/ข่าว:สุจินดา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : 26 มิถุนายน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร) นำนักเรียนและคณะครู ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ตามคำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติค" 26 มิถุนา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36