ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 28 ท่าน ผู้เข้าชม 572994  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : รร.วัดชมนิมิตรร่วมกิจกรรมจากเครื่องดื่มตราไมโลและแคลชีส

     เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้ร่วมกิจกรรมจากเครื่องดื่ม ไมโล ตามโครงการ MILO สนับสนุนน้องให้เล่นกีฬา โดยมีการออกำลังกาย-ฝึกซ้อมฟุตซอลและแจกเครื่องดื่มไมโลให้กั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออก

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางปู จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โรคไข้เลือดออก เพื่อให้นักเรียนทราบวิธีการกำจัดยุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา สวนสนุก ดรีมเวิลด์

     วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 ไปทัศนศึกษา “ สวนสนุก ดรีมเวิลด์ ” ซึ่งนักเรียนได้เล่นของเล่นที่เหมาะสม เช่น บ้านยักษ์ รถไฟ ดูหนังวิทยาศาสตร์สี่มิติ ดูการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา "บ้านครูธานี"

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ไปทัศนศึกษา "บ้านครูธานี" จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แบบวิถีชาวบ้าน ชาวนา ซึ่งได้เรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปู
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหนองแก จ.สระแก้ว

     ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนคลองบางปู จำนวน 10 คน ร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเมืองบางปู ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองแก จ.สระแก้ว ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560 สุธินันท์ งามเกรียงไกร ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : โครงการดรุณรัตน์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

     เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 นางสาวเตือนใจ นันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณรัตน์ และคณะครู นักเรียน ได้จัดโครงการดรุณรัตน์อาสาปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2560

     วันที่ 7 ก.ค. 2560 นางสาวเตือนใจ นันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณรัตน์ ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้มีคณะครู และนักเรียน ร่วมกันถวายเทีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : พิธีบททวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

     วันที่ 30 มิ.ย. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์จัดพิธีบททวนคำปฏิญาณสวนสนามให้กับคณะครูของโรงเรียนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนางดวงมาลย์ การะโชติ รองผู้อำนวยเป็นปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : รำลึกวันสุนทรภู่

     วันที่ 27 มิ.ย. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดกิจกรรมรำลึกวันสุนทรภู่เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและผลงานของสุนทรภู่โดยให้กิจกรรมวันสุนทรภู่ มี ครู นักเรียนและบุค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม อบจ บ้าน วัด โรงเรียน

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้มาจัดกิจกรรม อบจ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ โดยให้นักเรียน ป.1 -ป.6 ได้รับชมการแสดงของพี่ ๆ และฟัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคุณธรรมนำสุข

     วันที่ 12 มิ.ย. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จักกิจกรรมคุณธรรมนำสุข เพื่อปลูกจิตให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมฝึกสมาธิ ให้กับนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้มีสมาธิและมีความ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : งานประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 11 มิ.ย. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นและได้พบปะครูประจำชั้นและได้รับทราบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมน้อมรำลึกบูชาครู

     วันที่ 8 มิ.ย. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวเตือนใจ นันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณรัตน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครู กิจกรรนี้จัดขึ้นเพื่อใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : พิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

     โรงเรียนดรุณรัตน์จัดพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้มี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามากะเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านศาสนาและคุณลักษณะอันพึงประส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านหลังที่สองของหนู ระดับประถมศึกษา

     16 พ.ค. 60 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้ทำการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาโดยมีนางสาวเตือนใจ นันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวปราศัยกับนักเรียน คณะครูได้แนะนำตัวเองแล......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36