ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 37 ท่าน ผู้เข้าชม 565947  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๐

     วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีท่านผู้อำนวยการดาวัลย์ ชูไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     เนื่องในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคลองสำโรง ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ได้เรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

     เนื่องในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคลองสำโรง ได้จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำโดย ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม csrโดย บริษัท ไทย ชิมิสึ จำกัด

     วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไทย ชิมิสึ จำกัด เข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR โดยมีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 เกี่ยวกับการรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)
หัวข้อข่าว : งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดสวนส้ม โดยนายธวัช โพธิ์แก้ว ผุู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)
หัวข้อข่าว : พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

     เนื่องในวันที่ 27 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดสว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปู
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

     เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนคลองบางปูจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง คณะลูกเสือกล่าวคำป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : ประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2560

     วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยได้จัดประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย มี ดร.ปิ่นทอง ใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดชมนิมิตรร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางศิริวรรณ จำเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร นำตัวแทนคณะครูและคณะกรรมการนักเรียน เข่าร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : รร.วัดชมนิมิตรร่วมกิจกรรมจากเครื่องดื่มตราไมโลและแคลชีส

     เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้ร่วมกิจกรรมจากเครื่องดื่ม ไมโล ตามโครงการ MILO สนับสนุนน้องให้เล่นกีฬา โดยมีการออกำลังกาย-ฝึกซ้อมฟุตซอลและแจกเครื่องดื่มไมโลให้กั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออก

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางปู จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โรคไข้เลือดออก เพื่อให้นักเรียนทราบวิธีการกำจัดยุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา สวนสนุก ดรีมเวิลด์

     วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 ไปทัศนศึกษา “ สวนสนุก ดรีมเวิลด์ ” ซึ่งนักเรียนได้เล่นของเล่นที่เหมาะสม เช่น บ้านยักษ์ รถไฟ ดูหนังวิทยาศาสตร์สี่มิติ ดูการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา "บ้านครูธานี"

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ไปทัศนศึกษา "บ้านครูธานี" จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แบบวิถีชาวบ้าน ชาวนา ซึ่งได้เรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปู
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหนองแก จ.สระแก้ว

     ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนคลองบางปู จำนวน 10 คน ร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเมืองบางปู ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองแก จ.สระแก้ว ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560 สุธินันท์ งามเกรียงไกร ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : โครงการดรุณรัตน์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

     เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 นางสาวเตือนใจ นันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณรัตน์ และคณะครู นักเรียน ได้จัดโครงการดรุณรัตน์อาสาปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36