ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 27 ท่าน ผู้เข้าชม 572993  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : โครงการรวมใจต้านภัยเอดส์

     วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้จัดทำโครงการรวมใจต้านภัยเอดส์ขึ้น เพื่อให้ประชาชน เยาวชน กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลบ้านคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน

     วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีนางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ ปี 2560

     วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยจัดกิจกรรมวันแม่เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 มีนางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปู
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ปี 2560

     ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนคลองบางปู จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมทำบัญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภายในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

     วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันภาษาไทยแห่งชาติ ประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปู
หัวข้อข่าว : โรงเรียนคลองบางปูร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย

     เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคลองบางปู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : การเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายสร้างสรรค์) ณ ศูนย์การเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๐

     วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีท่านผู้อำนวยการดาวัลย์ ชูไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     เนื่องในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคลองสำโรง ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ได้เรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

     เนื่องในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคลองสำโรง ได้จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำโดย ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม csrโดย บริษัท ไทย ชิมิสึ จำกัด

     วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไทย ชิมิสึ จำกัด เข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR โดยมีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 เกี่ยวกับการรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)
หัวข้อข่าว : งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดสวนส้ม โดยนายธวัช โพธิ์แก้ว ผุู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)
หัวข้อข่าว : พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

     เนื่องในวันที่ 27 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดสว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปู
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

     เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนคลองบางปูจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง คณะลูกเสือกล่าวคำป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : ประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2560

     วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยได้จัดประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย มี ดร.ปิ่นทอง ใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดชมนิมิตรร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางศิริวรรณ จำเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร นำตัวแทนคณะครูและคณะกรรมการนักเรียน เข่าร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองล......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36