ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 40 ท่าน ผู้เข้าชม 573005  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายเยาวชน

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าค่ายเยาวชน "รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า มีการได้ร่วมกิจกรรมการทดลอง อย่างสนุกสนาน พร้อมกับได้ความรู้อย่างทั่วหน้า โดย ยศวดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับเทศบาลแหลมฟ้าผ่า จัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอาเซียน ปี 2559

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า มีการจัดกิจกรรมร่วมให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน โดย ยศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ารับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : นิเทศภายใน ปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นำโดยผู้บริหาร คณะกรรมการนิเทศภายในนำโดยคุณครูนันทนา เต่าทอง หัวงานบริหารวิชาการ ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาห้องเรียนให้ให้เอื้อต่อการจัดการเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสุขกร
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสุขกรได้นำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน เช่น จักรสานจากก้านจาก ห่อหมก และขนมไทย ไปแสดงในโครงการส่งเสริมงานศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบูรณาการ �วิทยาศาสตร์� �คณิตศาสตร์� และอาเซียนศึกษา

     วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะครูโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) จัดกิจกรรมบูรณาการ�วิทยาศาสตร์ �คณิตศาสตร์� และอาเซียนศึกษาประจำปีการศึกษา2559 โดยมีท่าน ดร.ชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : รับมอบอุปกรณ์การเรียน จากสโมสรโรตารี่พระสมุทรเจดีย์

     วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 นย.ผ่องศรี จันทร์แก้วมณี นายกสโมสรโรตารี่พระสมุทรเจดีย์ และคณะผู้บริหารสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ได้บริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจาก กศน.พระสมุทรเจดีย์

     วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 นางศิริวรรณ จำเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ได้ต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน พระสมุทรเจดีย์ )จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : ทอดผ้าป่าการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

     วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดใหญ่ จัดทอดผ้าป่าการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

     วันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 โดยมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงของนักเรียน และการแสดง Science Show โดยมี นายนพดล อารม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบางจาก
หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วใมประสานต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยนายวีระ แหวนครุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก และคณะครู นำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและคณะ ได้จัดกิจกรรม อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางด้วน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางด้วน ได้เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวฯ ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้

     ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบางด้วน ได้เข้าร่วมประกวดเชียร์รีดเดอร์และพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด 9 โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลรองช......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/282 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36