ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 33 ท่าน ผู้เข้าชม 572998  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวิชาบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : โครงการบ้าน วัด โรงเรียนร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2559 รุ่นที่ 11 ร่วมกับโรงเรียนวัดแค จัดโครงการบ้าน วัด โรงเรียนร่วมประสานต้านภัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : กีฬาเทศบาลพระสมุทรเจดีย์

     เทศบาลพระสมุทรเจดีย์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ สนามโรงเรียนวัดแค โดยจัดแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน

     ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและวัดอโศการาม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ปลูกป่าชายเลนที่ตากอากาศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

     ศึกษาแหล่งเรียนรู้พระสมุทรเจดีย์ ป้อมพระจุลฯ และหมู่บ้านสาขลา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้พระสมุทรเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

     วันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ให้กับนักกีฬา ในสองรายการค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : งานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมการจัดงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินสถานศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : โครงการศิลปาชีพในโรงเรียน

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กลุ่มเมืองสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : ประชุมกรรมการสถานศึกษา

     วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามัญ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมใหม่ อาคาร 4 โดยมีนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานกรรมการสถา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : รางวัลคนเก่ง

     วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามเป็นตัวแทนมอบเหรียญรางวัล และเกียริตบัตร ให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ดั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดี

     วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 นางสมถวิล รัตนมาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนทั้งสองท่านคือ 1. นางสาวธันยรัตน์ กล้ายประยงค์ จบการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : แหล่งเรียนรู้ บ้านครูธานี หอมชื่น

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านครูธานี หอมชื่น จังหวัดปทุมธานี ภาพและข่าวโดย::นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการสงเสริมงานศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อิมพีเรียลสำโรง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : ร่วมนิทรรศการมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2016

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมนิทรรศการมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36