ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 41 ท่าน ผู้เข้าชม 565951  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

     วันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ให้กับนักกีฬา ในสองรายการค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : งานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมการจัดงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินสถานศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : โครงการศิลปาชีพในโรงเรียน

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กลุ่มเมืองสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : ประชุมกรรมการสถานศึกษา

     วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามัญ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมใหม่ อาคาร 4 โดยมีนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานกรรมการสถา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : รางวัลคนเก่ง

     วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามเป็นตัวแทนมอบเหรียญรางวัล และเกียริตบัตร ให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ดั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดี

     วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 นางสมถวิล รัตนมาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนทั้งสองท่านคือ 1. นางสาวธันยรัตน์ กล้ายประยงค์ จบการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : แหล่งเรียนรู้ บ้านครูธานี หอมชื่น

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านครูธานี หอมชื่น จังหวัดปทุมธานี ภาพและข่าวโดย::นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการสงเสริมงานศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อิมพีเรียลสำโรง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : ร่วมนิทรรศการมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2016

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมนิทรรศการมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายเยาวชน

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าค่ายเยาวชน "รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า มีการได้ร่วมกิจกรรมการทดลอง อย่างสนุกสนาน พร้อมกับได้ความรู้อย่างทั่วหน้า โดย ยศวดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับเทศบาลแหลมฟ้าผ่า จัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอาเซียน ปี 2559

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า มีการจัดกิจกรรมร่วมให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน โดย ยศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36