ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 23 ท่าน ผู้เข้าชม 565933  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต

     วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมด้วยครูประจำชั้น และครูพิเศษประจำสายชั้น ร.ร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม อ.เมืองฯ เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : โครงการเด็กไทยไร้พุง สมองฉับไว ใส่ใจสุขภาพ

     ร.ร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม อ.เมืองฯ ได้ทำการรับสมัครเด็กเรียนที่มีน้ำหนักมาก หรือนักเรียนอ้วน เข้าร่วมโครงการ เด็กไทยไร้พุง สมองฉับไว ใส่ใจสุขภาพ โดยเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : พัฒนานักเรียนแกนนำ เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

     วันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 59 ร.ร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม อ.เมืองฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำ เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมี นางจันทนา กาญจนาภา นางสาววีรนุช สุทธพันธ์ รองผอ.ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางวัดสำโรงใต้ คณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : อบรมโครงงานคุณธรรม

     วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 59 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของร.ร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม อ.เมืองฯ เข้ารับการอบรมโครงงานคุณธรรม ณ อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาพและข่าวโดย::นายเอกชัย ยิ้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : โครงการกำจัดเหาในเด็กนักเรียน

     วันที่ 2 ก.ย. 59 ร.ร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง ร่วมกับสถานีอนามัยตำบลบางจาก จัดโครงการกำจัดเหาในนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2559

     วันที่ 26 -27 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าค่ายโครงการค่ายเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : ประชุมเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

     วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดใหญ่

     วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวิทยาศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ตักบาตรวันพระ

     วันที่ 1 กันยายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรวันพระ เป็นวันพระ ซึ่งตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 โดยนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาต จาก คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมีกิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวิชาบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : โครงการบ้าน วัด โรงเรียนร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2559 รุ่นที่ 11 ร่วมกับโรงเรียนวัดแค จัดโครงการบ้าน วัด โรงเรียนร่วมประสานต้านภัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : กีฬาเทศบาลพระสมุทรเจดีย์

     เทศบาลพระสมุทรเจดีย์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ สนามโรงเรียนวัดแค โดยจัดแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน

     ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและวัดอโศการาม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ปลูกป่าชายเลนที่ตากอากาศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

     ศึกษาแหล่งเรียนรู้พระสมุทรเจดีย์ ป้อมพระจุลฯ และหมู่บ้านสาขลา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้พระสมุทรเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36