ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 36 ท่าน ผู้เข้าชม 565946  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต

     โรงเรียนวัดแค ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ในงานเกษียณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแค นางสุขสะอาด จุลสิทธิโยธา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด (D.A.R.E.)

     วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดใหญ่ โดย สภ.พระสมุทรเจดีย์ร่วมกับ อบต.ในคลองบางปลากด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด (D.A.R.E.) ให้กับผู้สำเร็จศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : เกษียณอายุราชการ

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ณ อิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง รายนามครูเกษียณอายุราชการโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนรักษาศีล 5

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามได้รับเกียรติเข้าร่วมในพิธีรับมอบป้าย โรงเรียนรักษาศีล 5 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : รายการ Good Morning Season

     เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ รายการ Good Morning Season 13 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภาพและข่าวโดย::นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดห้องประชุม "ฉลองขวัญ"

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดพิธีเปิดห้องประชุมใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ห้องประชุม "ฉลองขวัญ" นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมหาวงษ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดมหาวงษ์ทำการประเมินครูผู้ช่วย

     ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ได้ทำการประเมินครูผู้ช่วย เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมมะลิ โรงเรียนวัดมหาวงษ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

     วันที่ 13 กันยายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี และโรงเรียนบ้านหาดขาม จ.ประจวบคีรีขันธ์

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นำโดยนายอัมพร สุวรรณจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนมัคคุเทศก์น้อย ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู คณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี และโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 59

     กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดคลองสวนฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนขึ้น ณ โรงเรียนวัดคลองสวนฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องอาเซียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยท่านสุเชษฐ์ มีไมตรีจิตต์ ปลัดอำเภอพระประแดง ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดพร้อมมอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคน (ภาพ/ข่าว : ค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

     เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนห่างไกล และรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ห้างาม บูรณาการการเรียนรู้สหกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

     วันที่ 7 กันยายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยรองดร.อุษณีย์ จำเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าฐานห้างาม และบูรณาการการเรียนรู้สหกรณ์ ให้กับนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : โครงการกำจัดเหาในเด็กนักเรียน

     เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง ร่วมกับสถานีอนามัยตำบลบางจาก จัดโครงการกำจัดเหาในนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนได้รับการดูแลเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนในฝัน

      วันที่ 7 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนวัดสวนส้ม โดยนายอัมพร สุวรรณจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนมัคคุเทศก์น้อย ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนในฝัน เข้าตรวจเยี่ยมติดตา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36