ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 28 ท่าน ผู้เข้าชม 565938  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : พิธีถวายความอาลัย

     เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ผอ.อรวี นิจจอหอ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร ส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางฝ้าย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับมอบหนังสือ สื่อการเรียนการสอน จากบริษัท ปตท. จำกัด

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับมอบหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ประเภทวิทยาศาสตร์ จากบริษัท ปตท. จำกัด โดยมี ว่าที่ ร.ต. หญิงสายสวาท สุขวิชัย เป็นผู้รับมอบหนัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางฝ้าย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางฝ้าย จัดกิจกรรม "ทำดีถวายพ่อหลวง"

     โรงเรียนวัดบางฝ้าย จัดกิจกรรม "ทำดีถวายพ่อหลวง" โดยทางคณะครูได้จัดเตรียมน้ำดื่ม ขนม แจกให้กับประชาชนหน้าพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 และได้จัดทำโบว์ดำ เพื่อแจกจ่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : ตรวจความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยเปิดเทอมเป็นวันแรก และในวันเปิดภาคเรียนนี้ นางอุษา สังข์น้อย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มาตร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : พัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน

     วันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน โดยมีท่านวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

     นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

     พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โดยมี นายครรชิต เผื่อนด้วง ผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบางจาก
หัวข้อข่าว : แสดงมุฑิตาจิต

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจากจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก นายวีระ แหวนครุธและนางวนัสนันท์ เหลืองธนกุลเนื่องจาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบางจาก
หัวข้อข่าว : การอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

     วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านบางจากได้ทำการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการจากโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน 2 ท่าน มาเข้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมหาวงษ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดมหาวงษ์ทำการประเมินความสามารถในการอ่าน -เขียน ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559

     วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 น. โรงเรียนวัดมหาวงษ์ทำการประเมินความสามารถในการอ่าน-เขียน ของนักเรียนชั้น ป.1 โดยมีคณะกรรมการจากโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์เข้าร่วมการประเมินในครั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

     วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนวัดใหญ่ดำเนินการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 คน คือ นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล ครู คศ.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp สู่อาเซียน

     วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดการการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp สู่อาเซียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

     วันที่ 23 กันยายน 2559 โรงเรียนสุขสวัสดิ์และสถานีตำรวจภูธรพระประแดง ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โดยได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : วันสันติภาพสากล 2559

     นางอรวี นิจจอหอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาสได้นำคณะครู และนักเรียน อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559 ณ สนามโรงเรียนวัดปุณหังสนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมหาวงษ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดมหาวงษ์จัดกิจกรรมอพยพหนีไฟ

     ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. โรงเรียนวัดมหาวงษ์ได้จัดกิจกรรม ฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ทำการอพยพ กรณีการเกิดไฟไหม้ในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท TOA เทศบาลเมืองปู่เจ้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36