ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 565921  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน(กรุณานุยุตตาคาร) จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

     โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน(กรุณานุยุตตาคาร) จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน(กรุณานุยุตตาคาร)จัดกิจกรรมวันอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

     โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน(กรุณานุยุตตาคาร) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน(กรุณานุยุตตาคาร)จัดกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน(กรุณานุยุตตาคาร) จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

     โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน(กรุณานุยุตตาคาร) จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน(กรุณานุยุตตาคาร)จัดกิจกรรมวันสถาปนาลู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันภาษาไทยและห้องสมุด

     วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและห้องสมุดโดยให้มีการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและแบ่งออกเป็นฐานต่างๆ เช่น ขุมทรัพย์ปัญญา , ปาให้ถูกปลูกปัญญา , ต่อให้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนดรุณรัตน์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมี ผู้บริหาร คณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

     วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬานักเรียนในเขต เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ครั้งที่ ๑๑

     วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผอ. จิระพงศ์ ศุภศรี ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขต เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์กีฬาและนัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐

     วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : อาหารปลอดภัย

     วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ดำเนินการตามนโยบายจังหวัดสมุทรปราการที่กำหนดให้มีการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : โครงการรวมใจต้านภัยเอดส์

     วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้จัดทำโครงการรวมใจต้านภัยเอดส์ขึ้น เพื่อให้ประชาชน เยาวชน กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลบ้านคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน

     วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีนางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ ปี 2560

     วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยจัดกิจกรรมวันแม่เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 มีนางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปู
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ปี 2560

     ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนคลองบางปู จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมทำบัญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภายในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

     วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันภาษาไทยแห่งชาติ ประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปู
หัวข้อข่าว : โรงเรียนคลองบางปูร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย

     เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคลองบางปู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : การเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายสร้างสรรค์) ณ ศูนย์การเรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36