ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 34 ท่าน ผู้เข้าชม 565944  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองหลวง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ได้เป็นศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาในกิจกรรม ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดยมีการแข่งขัน แอโรบิก แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ในกิจกรรมมีการแข่งขันประกวดการทำกระทงของตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้น และมีการให้คว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงเช้า โดยนายนพดล อารมรณ์สุขโข ผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : ลูกเสือรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี เพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ และในกิจกรรมวันลอยกระทงนี้ โรงเรียนอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการ อบจ. บัาน วัด โรงเรียน

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กิจกรรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ ได้มีกิจกรรมประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จากพระภิกษุสงฆ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความชื่นชมยินดี

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้มีบุคลากรครูเกษียณอายุ 2 ท่าน คือ นางนวลจันทร์ เยือกเย็น และ นางกรองแก้ว วัณณคุปต์ ที่อายุครบ 60 ปี งานได้จัดขึ้นที่อิมพีเรียล เวิล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายคณิตพิชิตปัญหา

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดรุณรัตน์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ได้มอบหมายให้ครูนุชนาถ ทองแย้ม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานขึ้นครั้งนี้ ให้ผู้บริหารโรงเรียนไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : งานศิลปาชีพสร้างสรรค์

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้ไปออกบู๊ทที่อิมพีเรียวเวอร์สำโรง ทางโรงเรียนได้จัดทำเสนอผลงานคือ ธูปสมุทรไพรไล่ยุงและสร้างสรรค์ชิ้นงานจากผ้ามัดย้อม เป็นผลงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางสาวเตือนใจ นันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณรัตน์ เป็นผู้กล่าวเปิด และได้เรียนเชิญ นางปภาภรณ์ ศ่รีแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดรุณรัตน์ ได้มอบหมายให้หัวหน้าหมวดสังคมศึกษาได้จัดกิจกรรมงานอาเซียนให้นักเรียนได้รู้เนื้อหาสาระของการร่วมตัวการเป็นประชาคมอาเซียน ได้มีคุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันภาษาไทย

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดรุณรัตน์ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์และรำลึกถึงวันภาษาไทยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณรัตน์จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดด่านสำโรง โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน และช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายศิลปะ

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ทางสมาคมครูศิลปะร่วมกับโรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 โดยให้นักเรียนได้เข้าเรียนตามฐานที่ได้จัดเตรียมไว้ หลังจากเสร็จก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดครุใน
หัวข้อข่าว : พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) และคณะครูได้ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่ม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : ศูนย์การแข่งขันปฐมวัย (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66)

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามเป็นศูนย์การแข่งขันปฐมวัย ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สพป.สป.1 ในรายการ ปั้นดินน้ำมัน และ ฉีก ตัด ปะ มีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36