ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 35 ท่าน ผู้เข้าชม 573000  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดครุใน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดย นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี นำคณะครูและนักเรียน กล่าวคำปฏิญาณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองเสาธง
หัวข้อข่าว : รวมพลังแห่งความภักดี

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน โรงเรียนคลองเสาธงได้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ที่ห้องประชุม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ผู้บริหาร แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : "รวมพลังแห่งความภักดี"

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดแค ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนางกันยารัตน์ จิต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขกร
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร ได้ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
หัวข้อข่าว : รวมพลังห่งความภักดี

     วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ในช่วงเเช้า โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนจัดร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังห่งความภักดีทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยกิจกรรมครั้งนี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครูผู้ดูแลโครงการประชารัฐร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

     เมื่อวันศุกร์ที่ 18 คณะผู้บริหาร คณะครูผู้ดูแลโครงการประชารัฐร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจงเกี่ยวกับการทำแผนงานโรงเรียนประชารัฐ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. โรงเรียนวัดไตรสามัคคีได้มีการจัดสอบธรรมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบ่งการสอบออกเป็นระดับชั้นตรี ระดับชั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคู่สร้าง
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา

      วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. โรงเรียนวัดคู่สร้างได้มีการจัดสอบธรรมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบ่งการสอบออกเป็นระดับชั้นตรี และระดับชั้นโท โดยมีพระอาจารย์จากวัดค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์จัดการแข่งขันการงานอาชีพ

     เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา09.00 น. ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. โรงเรียนวัดใหญ่ มีการจัดสอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก พระอาจารย์จากวัดใหญ่ได้มาคุมสอบธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) มีการจัดสอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก พระอาจารย์จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนสอบธรรมะศึกษาประจำปี 2559

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สอบธรรมะศึกษา ชั้นตรี-โท ณ สนามหลวงสอบธรรมะ โรงเรียนวัดชมนิมิต (มลธิดา : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36