ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 25 ท่าน ผู้เข้าชม 565935  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดแค ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนางกันยารัตน์ จิต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขกร
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร ได้ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
หัวข้อข่าว : รวมพลังห่งความภักดี

     วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ในช่วงเเช้า โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนจัดร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังห่งความภักดีทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยกิจกรรมครั้งนี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครูผู้ดูแลโครงการประชารัฐร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

     เมื่อวันศุกร์ที่ 18 คณะผู้บริหาร คณะครูผู้ดูแลโครงการประชารัฐร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจงเกี่ยวกับการทำแผนงานโรงเรียนประชารัฐ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. โรงเรียนวัดไตรสามัคคีได้มีการจัดสอบธรรมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบ่งการสอบออกเป็นระดับชั้นตรี ระดับชั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคู่สร้าง
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา

      วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. โรงเรียนวัดคู่สร้างได้มีการจัดสอบธรรมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบ่งการสอบออกเป็นระดับชั้นตรี และระดับชั้นโท โดยมีพระอาจารย์จากวัดค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์จัดการแข่งขันการงานอาชีพ

     เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา09.00 น. ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. โรงเรียนวัดใหญ่ มีการจัดสอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก พระอาจารย์จากวัดใหญ่ได้มาคุมสอบธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) มีการจัดสอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก พระอาจารย์จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนสอบธรรมะศึกษาประจำปี 2559

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สอบธรรมะศึกษา ชั้นตรี-โท ณ สนามหลวงสอบธรรมะ โรงเรียนวัดชมนิมิต (มลธิดา : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน

     วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายสมชัย อภิรัตนาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.วิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : รวมใจถวายความอาลัย

     เมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชัย อภิรัตนาชัย ผู้อำนวยโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัีมภ์) คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

     วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยผู้บริหาร นายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการฯ ดร.อุษณี จำเมือง รองผู้อำนวยการฯ คณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขกร
หัวข้อข่าว : การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดสุขกร

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา09.00 น. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดสุขกร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม เนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 พบปะพูดคุยกับคุ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36