ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 42 ท่าน ผู้เข้าชม 573007  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
หัวข้อข่าว : วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

     วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะผู้บริหาร ครู และเหล่าลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อได้ละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปิ้ง
หัวข้อข่าว : ทอสอบการอ่าน-การเขียน

      เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนคลองบางปิ้ง ได้จัดให้มีการสอบ การอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ โดยดำเนินการสอบเป็นครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙ (วราพร : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ผอ.ธนิต ประสมเชื้อ พร้อมด้วยคณะครู ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนคลองสำโรง ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบาทสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับครูบุหลัน โคตัดถา

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนคลองสำโรง ร่วมต้อนรับนางสาวบุหลัน โคตัดถา สาขาวิชา ประถมศึกษา มารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนคลอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันลอยกระทง

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง โดยมีท่าน ผอ.อรวี นิจจอหอ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม คณะครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทง พร้อมทั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ผอ.อรวี นิจจอหอ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : ประกวดผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทย

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นางสุวรรณา ประกอบทรัพย์ นำนักเรียนรับรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสู่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ศน.นฤมล เนื่องช้าง นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร) เพื่อเยี่ยมดูความพร้อมและให้คำปรึกษาใน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : "รวมพลังแห่งความภักดี"

      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
หัวข้อข่าว : รับทุนอีซูซุ

     วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไตรสามัคคี เข้ารับทุนจาก บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปิ้ง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนคลองบางปิ้ง " รวมพลังแห่งความภักดี "

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนคลองบางปิ้ง ได้จัดกิจกรรม “ รวมพลังแห่งความภักดี ” เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "ละครเพื่อการเรียนรู้"

      เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร) นำนักเรียน จำนวน 5 คน ร่วมกิจกรรม "ละครเพื่อการเรียนรู้ " นำโดยผศดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยนางรุ่งสุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยได้สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ สนามสอบโรงเรียนวัดใหญ่ (ภาพ : ข่าว / ดลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีมอบของและทำกิจกรรม CSR

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 บริษัท อะยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้มาทำกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย โดยมีผู้อำนวยการปราณี ตั้ง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36