ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 25 ท่าน ผู้เข้าชม 572992  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายนายกฯ

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการตามนโยบายท่านนายกฯ โดยมีนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราช

     เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดใหญ่ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 โดยมี นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ เป็นประธานในพิธีว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : การสร้างเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดใหญ่

     วันพุธที่ 30 พ.ย. 59 นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม Sport day โรงเรียนวัดใหญ่ ทุกวันพุธ ทุกสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรักก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมหาวงษ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดมหาวงษ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

     โรงเรียนวัดมหาวงษ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ปชส.โรงเรียน/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     วันนี้ (30 พ.ย.) นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดคลองสวนฯ ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี ”ซึ่งจัดขึ้นที่ลานเอนกประสงค์โรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยมีนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.อุษณีย์ จำเมือง รอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : STEM (Education)

     วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียน STEM EDUCATION และยุทธศาสตร์การวัดประเมินผลสู่มาตรฐานสากล ตาม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราช

     เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามได้จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 โดยมี นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ ป.4

     วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดให้มีการเข้าค่าย ลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โดยมีนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลา วันวชิราวุธ และประดับเครื่องหมายพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญ

     วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนคลองสำโรง โดยคณะผู้บริหาร คณะครูจัดพิธี “ พิธีราชสดุดี ร.6 ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปิ้ง
หัวข้อข่าว : วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

     วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนคลองบางปิ้ง ได้จัดพิธี “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลา วันวชิราวุธ

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ นายนพดล อารมณ์สุขโข และคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องจากเป็นวันคล้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดครุใน
หัวข้อข่าว : งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559

      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) นำโดย นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดครุใน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - ยุวกาชาด ลูกเสือสำรอง ลู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางฝ้าย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางฝ้าย จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดบางฝ้ายได้จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
หัวข้อข่าว : อบรม kru dare

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าตำรวจ สภอ.เมืองสมุทรปราการ จัดกิจกรรม kru dare. โดยกิจกกรมจัดขึ้นเพื่ออบรมเรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไตรสามัคคี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36