ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 37 ท่าน ผู้เข้าชม 573002  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ

     วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแค ถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราช

      โรงเรียนวัดแค ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล

     เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนคลองสำโรง ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง จุดเทียนถวายราชกุศลในโอกาสครบรอบปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปิ้ง
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล

     เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนคลองบางปิ้ง ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายราชกุศลในโอกาสครบรอบปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อน้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : ถวายความอาลัย ร่วมกับเทศบาลเมื่องปู่เจ้าสมิงพราย

     ผอ.อรวี นิจจอหอ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย[นางอรวี นิจจอหอ : ที่ปรึกษา/ นา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีคุณสมยศ ศรีโสภาเจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวต้อนรับผู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวชิราวุธ

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผอ.อรวี นิจจอหอ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : รับมอบห้องน้ำจากบริษัทไทยเคมีภัณฑ์จำกัด(มหาชน)

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ทางโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ารับมอบห้องน้ำจากบริษัทไทยเคมีภัณฑ์จำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล งบประมาณก่อสร้างจากบริษัทไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณทหารเรือช่วยปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

     เมื่อวันที่ 29 พ.ย 59 ที่ผ่านทหารเรือช่วยปรับภูมิทัศน์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า เพื่อความปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

     เมื่อวันที่ 25 พ.ย 59 วันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงเป็นผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     เมื่อวันที่ 22 พ.ย 59 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี นำโดยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน และร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตักบาตร เจริญภาวนา ทำสาธารณประโยชน์

     เมื่อวันที่ 14 พ.ย 59 ตักบาตร เจริญภาวนา ทำสาธารณประโยชน์ นำโดย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีตักบาตร เจริญจิตภาวนา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : 1 พ.ย 59กิจกรรมแสดงความอาลัย

     เมื่อวันที่ 1 พ.ย 59กิจกรรมแสดงความอาลัย นำโดยผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

     เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรัยนป้อมพระจุลจอมเกล้าได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36