ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน ผู้เข้าชม 565929  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีคุณสมยศ ศรีโสภาเจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวต้อนรับผู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวชิราวุธ

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผอ.อรวี นิจจอหอ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : รับมอบห้องน้ำจากบริษัทไทยเคมีภัณฑ์จำกัด(มหาชน)

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ทางโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ารับมอบห้องน้ำจากบริษัทไทยเคมีภัณฑ์จำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล งบประมาณก่อสร้างจากบริษัทไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณทหารเรือช่วยปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

     เมื่อวันที่ 29 พ.ย 59 ที่ผ่านทหารเรือช่วยปรับภูมิทัศน์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า เพื่อความปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

     เมื่อวันที่ 25 พ.ย 59 วันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงเป็นผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     เมื่อวันที่ 22 พ.ย 59 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี นำโดยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน และร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตักบาตร เจริญภาวนา ทำสาธารณประโยชน์

     เมื่อวันที่ 14 พ.ย 59 ตักบาตร เจริญภาวนา ทำสาธารณประโยชน์ นำโดย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีตักบาตร เจริญจิตภาวนา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : 1 พ.ย 59กิจกรรมแสดงความอาลัย

     เมื่อวันที่ 1 พ.ย 59กิจกรรมแสดงความอาลัย นำโดยผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

     เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรัยนป้อมพระจุลจอมเกล้าได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ยศวดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายนายกฯ

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการตามนโยบายท่านนายกฯ โดยมีนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราช

     เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดใหญ่ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 โดยมี นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ เป็นประธานในพิธีว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหญ่
หัวข้อข่าว : การสร้างเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดใหญ่

     วันพุธที่ 30 พ.ย. 59 นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม Sport day โรงเรียนวัดใหญ่ ทุกวันพุธ ทุกสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรักก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมหาวงษ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดมหาวงษ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

     โรงเรียนวัดมหาวงษ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ปชส.โรงเรียน/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

     วันนี้ (30 พ.ย.) นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดคลองสวนฯ ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี ”ซึ่งจัดขึ้นที่ลานเอนกประสงค์โรงเร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36