ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 20 ท่าน ผู้เข้าชม 565931  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : วันกีฬาแห่งชาติ

     วันที่ 16 ธันวาคม คณะครูโรงเรียนคลองสำโรง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการกีฬา ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และร่วมกันออกกำลังกายพร้อมกับนักเรียน มีการแต่งกายในชุดกีฬา เพื่อรำลึกถึงค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนคลองสำโรงประชุมกรรมการสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหาร โรงเรียนคลองสำโรง ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบาย เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร และ นโยบายภาครัฐ ข่าว :......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา สมุทรปราการเขต1

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนคลองสำโรง โดยนายธนิต ประสมเชื้อ ผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคู่สร้าง
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายสนองนโยบายรัฐบาล

      วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ทางโรงเรียนวัดคู่สร้าง นำโดยครูสุดารัตน์ โพล้งละ ได้นำคณะครู และนักเรียนร่วมกันออกกำลังกายที่บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน สนองนโยบายรัฐบาล พลเอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ห้างาม โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

     วันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 งาม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ลักษณะนิสัย ของนักเรียนโรงเรียนอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : วันพ่อ วันแค

     วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางกันยารัตน์ จิตตเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแค นายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีพระสมุทรเจดีย์ และคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองเก้า
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดคลองเก้า รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกปฐมวัย

     โรงเรียนวัดคลองเก้า รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก ปฐมวัย หรือเอกอื่นที่สามารถสอนนักเรียนปฐมวัยได้ มีใบประกอบวิชาชีพครู ผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : การจัดทดสอบ Pre O-Net โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคลองสำโรง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคลองสำโรง จัดทดสอบ Pre O-Net เป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น ทุกกลุ่ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย โดยมีนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารงาน แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขกร
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรร่วมกันจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ

     วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแค ถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราช

      โรงเรียนวัดแค ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองสำโรง
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล

     เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนคลองสำโรง ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง จุดเทียนถวายราชกุศลในโอกาสครบรอบปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปิ้ง
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล

     เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนคลองบางปิ้ง ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายราชกุศลในโอกาสครบรอบปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อน้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : ถวายความอาลัย ร่วมกับเทศบาลเมื่องปู่เจ้าสมิงพราย

     ผอ.อรวี นิจจอหอ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย[นางอรวี นิจจอหอ : ที่ปรึกษา/ นา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36