ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 27 ท่าน ผู้เข้าชม 565937  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก[นางอรวี นิจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสต์มาส

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีท่านผู้อำนวยการอรวี นิจจอหอ เป็นประธานเปิดกิจกรรม คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน ณ หอประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่

     วันที่ 13-15 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โดยนางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม นางสาววัชรีพร จับเกตุ นางจันทนา กาญจนาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : รางวัลวันครู 2560

     เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวนฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2559 ได......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม โรงเรียนวัดคลองสวนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน เป็นประธานในพิธี โดยมี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : งานวันครู 16 มกราคม 2560

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ชั้น 6 โดย โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นอนุบาล

     วันที่ 17 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดย ผอ.นพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นอนุบาล ได้ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นอนุบาล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
หัวข้อข่าว : แข่งขันกีฬาสีภายใน 2559

     เมื่อ วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ได้จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อสร้างความแข็งแรง ความสามัคคี และรักการออกกำลังกายให้กับนักเรียนและบุคคลาการ โดยมีนายชิษณุพง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : คนดีศรีสมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก "คนดีศรีสมุทรปราการ" รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนราชประชาสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : วันครู 2560

     วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันครู และในปีนี้โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามมีคุณครูเข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 4 ท่านได้แก่ 1.นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว เด็กๆ สนุกสนาน และใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 11-12 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน โดยมี นายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว เด็กๆ สนุกสนาน และให้ความสน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2560

     วันนี้เวลาประมาณ 16.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์อาคาร 3 โรงเรียนวัดคลองสวน นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : กีฬาสี วันเด็ก

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนได้ร่วมสนุก โดยจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และกองเชียร์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันปีใหม่

     วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 นางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันปีใหม่ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมอบของรางวัลปีใหม่ให้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36