ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 35 ท่าน ผู้เข้าชม 565945  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

     เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสวัสดิ์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 คณะครูบุคลากรในโรงเรียน บุคลากร วิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครูบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมจัดกิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามเป็นประธานในการเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : ธารน้ำใจ รร.วัดชมนิมิตรถึงพี่น้องชาวใต้

     เรียนเชิญ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่งไป ร่วมบริจาค น้ำดื่ม อาหารแห้ง เสื้อผ้าใหม่ ในโครงการ "ธารน้ำใจ รร.วัดชมนิมิตรถึงพี่น้องชาวใต้" ตั้งแต่บันนี้ถึง 31 มค. 60 ณ ศูนย์รับบร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     วันที่ 23 มกราคม 2560 นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : ลูกเสือจิตอาสาถวายแด่พ่อหลวง

     วันเสาร์ทีึ่ 14 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้ร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ในการร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีจิตอาสาบริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชมนิมิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็ก2560 โรงเรียนวัดชมนิมิตร

      วันศุกร์ทีึ่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ห้างร้าน และผู้นำท้องถิ่น ทำกิจกรรมวันเด็ก 2560 ....ปรีชาชาญ(ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560

     วันนี้เวลาประมาณ 16.30 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์อาคาร 3 โรงเรียนวัดคลองสวน นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะครูบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมจัดก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : พิธีบำเบ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

     วันนี้เวลาประมาณ 07.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองสวนฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อ (ม.3)

     ณ ห้องประชุมเขียว-ขาวโรงเรียนวัดคลองสวนฯ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 และได้รับเกียรติจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : กิจกรรม “กระโดด โลดเต้น เล่นสนุกสู่เด็กไทยยุคใหม่ สูงดี สมส่วน แข็งแรง”

     พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองสวนฯ ได้จัดกิจกรรม “กระโดด โลดเต้น เล่นสนุกสู่เด็กไทยยุคใหม่ สูงดี สมส่วน แข็งแรง” ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีการทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป และนางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ มีกิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 คณะจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้มาจัดค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ English Camp ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย โดยมีนางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : ทหารเรือมอบอุปกรณ์กีฬา

     วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือได้มามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ( ภาพ : ข่าว / ด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36