ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 24 ท่าน ผู้เข้าชม 572991  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : "คนดีศรีสมุทรปราการ"

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 เด็กหญิงธนัชญา เงินยวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร) ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "คนดีศรีสมุทรปราการ" พร้อมนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : สอบ O-NET

     โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามเป็นสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม และโรงเรียนคลองมหาวงก์ โดยมีนางสาวรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ เป็นหัวหน้าสนามสอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : เปิดบ้านสมุทรปราการ

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม เป็นตัวแทนในการมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ในงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : สำรวจติดตามงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายนโยบายและแผน ได้ดำเนินการออกสำรวจ ติดตามงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย มีนาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมหาวงษ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดมหาวงษ์จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร

     ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดมหาวงษ์จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา (ภาพ/ข่าว : ปชส.ร.ร.)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : "ครูผู้มีอุดมการณ์ เสียสละ และทำประโยชน์แก่การศึกษา ประจำปี 2560"

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าเกด และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นางภาวิณี ครุฑปักษี ครู คศ.1 โรงเรียนวัดป่าเกด รับรางวัล "ครูผู้ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : งานประจำปีวัดป่าเกด 2560

      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าเกด คณะครู นักเรียนและชุมชน จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนเนื่องในงานประจำปีวัดป่าเกด เพื่อหารายได......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : สืบสานพระราชปณิธานพลังความดีเริ่มที่ตัวเรา@คุ้งบางกะเจ้า

     วันที่ 23 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร)และโรงเรียนในคุ้งบางกะเจ้าร่วมกับกระทรวงพลังงานและบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม "สืบสานพระราชปณิธานพลังความดีเริ่ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา สวนสัตว์ดุสิต – วัดโพธิ์

      โรงเรียนวัดแค จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษา สวนสัตว์ดุสิต – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน)” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ จากสถานที่จริงและปลูกฝั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

      โรงเรียนวัดแค ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ หอประชุมสวาทยานนท์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.30 – 18.00 น โดยมี นายยงยุทธ พึ่งชื่น นา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง”

     โรงเรียนวัดแค ได้นำลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง จำนวน 70 คน เข้าค่ายแบบ (Day camp) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เพื่อสร้างระเบียบ วินัย ความสามัคคี การใช้ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแค
หัวข้อข่าว : วันเด็กวัดแค

      โรงเรียนวัดแค ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 มีเกมการละเล่นต่างๆการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน มีของขวัญข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : Oxford Young Learners Placement Test..

     นักเรียนห้องเรียน EP (English Program) ทดสอบ CEFR การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Oxford Young Learners Placement Test. (ปชส.โรงเรียน/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : ศิลปหัตถกรรมที่ที่ 66

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม เป็นประธานในการมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการแข่งขันวิชาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.5

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีนางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม เป็นประ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36