ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 572982  ครั้ง


วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการ นักเรียนเก่ง ครูดี ผู้บริหารมืออาชีพ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา พัฒนารอบด้าน

          เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ นักเรียนเก่ง ครูดี ผู้บริหารมืออาชีพ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา พัฒนารอบด้าน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีการจัดแสดงผลงานของโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้แก่ โครงงานบ้านวิทยาศาสตร์ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (มลธิดา : ภาพ/ข่าว)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36