ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 17 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 572984  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : บูรณาการกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนและวันวิทยาศาสตร์

           เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทยและส่งเสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ดังนั้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนวัดคลองสวนฯ จึงได้จัดกิจกรรมบูรณาการดังกล่าวขึ้น (นาวิน,สิทธิโชค : ฐิรชญา / ภาพ : ข่าว***

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36