ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 572972  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : อาหารปลอดภัย

          วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ดำเนินการตามนโยบายจังหวัดสมุทรปราการที่กำหนดให้มีการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนบูรณาการด้านอาหารปลอดภัย ตลอดจนให้ความรู้แก่แก่กลุ่มผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนและความสะอาดของอาหาร *** นาวิน : ฐิรชญา / ภาพ : ข่าว***

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36