ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 565920  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน

          วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีนางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยเป็นประธานในพิธี และมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 141 คน โดยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ( ภาพ : ข่าว / ดลกร พูลสวัสดิ์ )

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36