ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 572970  ครั้ง


วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : โครงการรวมใจต้านภัยเอดส์

          วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองสวนฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้จัดทำโครงการรวมใจต้านภัยเอดส์ขึ้น เพื่อให้ประชาชน เยาวชน กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกของการดูแลตัวเองที่รู้จักวิธีการป้องกันโรคเอดส์ และพัฒนาครอบครัวในชุมชนให้รู้จักวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนให้รู้จักการปฏิเสธต่อภัยจากโรคเอดส์ โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ พุ่มเจริญ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ *** นาวิน : ฐิรชญา / ภาพ : ข่าว***

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36