[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / เม.ย. / 2560
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง ฝึกฝีมือการเขียนภาพ รายวิชา งานเขียนแบบเทคนิค (ง20221) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง ฝึกฝีมือการเขียนภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>