ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 63929 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)        การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 3 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...