ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 63927 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)        แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...