ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 63932 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)        แบบประเมินเพื่อทบทวนระบบดูแล และแบบรายงานผลการบริหารจัดการ
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี2558
 
 
ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ขอความร่วมมือโรงเรียนได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานฯ และแบบประเมินเพื่อทบทวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมจัดส่งให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ และยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ในระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  นั้น
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้จัดทำแบบรายงานผลและแบบประเมินผลฯ ให้โรงเรียนดาวน์โหลดใช้จัดทำรายงานต่อไป


เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...