ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 63885 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)        ประกาศ สทศ.
กำหนดการสอบ (O-NET) รอบที่ 2
 
 
สทศ.กำหนดการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชุดวิชา 200 ใหม่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ให้เข้าสอบในวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 11.30-13.00 น.ณ ศูนย์สอบและสนามสอบเดิม
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...