ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 63883 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [96]
โครงการความร่วมมือพัฒนาโครงข่าย Free wifi โครงการความร่วมมือพัฒนาโครงข่าย Free wifi (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
โครงการความร่วมมือพัฒนาโครงข่าย Free wifi โดย บจ.ทีโอที และ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สพม.21 เยี่ยมชมศูนย์ฯพะเยา สพม.21 เยี่ยมชมศูนย์ฯพะเยา(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สพม.21 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานฯพะเยา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ศูนย์ประสานงานฯ พะเยา ร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานฯ พะเยา ประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานฯ พะเยา(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
รองผู้อำนวยการ สพม.36 ประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานฯ พะเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ เขต 36 (พะเยา) เข้าร่วมงาน "ว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
งานประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ในประเพณียี่เป็ง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 งานประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ในประเพณียี่เป็ง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สักการะพระภูมิเจ้าที่ สักการะพระภูมิเจ้าที่(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.เขต36 นำหัวหน้าศูนย์ประสา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพบปะสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพบปะสมาชิก TO BE NUMBER ONE(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพบปะสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) พิธีจุดเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
บริษัทโรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด ได้มอบทุนการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การเตรียมพร้อมแก่กำลังงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเตรียมพร้อมแก่กำลังงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การประชุมครูแนะแนวในการใช้เครื่องมือประเมินบุคลิกภ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สพม. เขต 9 ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) สพม. เขต 9 ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สพม. เขต 9 ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สายสัมพันธ์ สามัญศึกษาพะเยา กลุ่มย่อยที่ 5 สายสัมพันธ์ สามัญศึกษาพะเยา กลุ่มย่อยที่ 5(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 5 จังหวัดพะเยา ไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญญาทางสังคม ด้านความยากจน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญญาทางสังคม ด้านความยากจน(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
จักรยานพระราชทาน จักรยานพระราชทาน(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองฯ ผอ.สพม. เขต 36 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประชุมเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การประชุมเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เปิดบ้านลานวัฒนธรรม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เปิดบ้านลานวัฒนธรรม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ร่วมพิธีเปิดงานการจัดการศึกษาที่เป็นจริง จากปัจจุบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สพม. เขต 35 ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) สพม. เขต 35 ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สพม. เขต 35 ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด "เวียงน้ำเต้าเกมส์"(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ  สพม.เขต 36 การประชุมกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ สพม.เขต 36(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การประชุมกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมปฏิบัติการประสานการดำเนินงาน ประชุมปฏิบัติการประสานการดำเนินงาน (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ประชุมปฏิบัติการประสานการดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม ของก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
อบรมโครงการพลังเยาวชนร่วมใจป้องกันภัยการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ อบรมโครงการพลังเยาวชนร่วมใจป้องกันภัยการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ผู้บริหาร จ.พะเยา รับนโยบายจาก ผวจ.พะเยา นายศุภชัย เอี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ผอ.สพม.เขต ๓๖ เยี่ยมศูนย์ฯ ผอ.สพม.เขต ๓๖ เยี่ยมศูนย์ฯ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ผอ.สพม. เขต ๓๖ เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต ๓๖ (พะเยา) การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต ๓๖ (พะเยา)(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ เป็.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
To be number one ณ โรงรียนฟากกว๊านวิทยาคม To be number one ณ โรงรียนฟากกว๊านวิทยาคม(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
กิจกรรม To be number one Roadshow Project ณ โรงรียนฟากกว๊านวิทยาคม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
มอบเงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็กฯจังหวัดพะเยา มอบเงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็กฯจังหวัดพะเยา(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่โรงเรียนปงรั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
มอบทุนการศึกษา ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง มอบทุนการศึกษา ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นางสาวประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา กาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
จังหวัดพะเยาได้จัด "กาแฟยามเช้า" ในวันพุธที่สองของเด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณธรรมจริย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การดำเนินการตามบันทึกตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา การดำเนินการตามบันทึกตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
คณะผู้บริหาร และครูในจังหวัดพะเยาร่วมสืบสานประเพณี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
พิธีบรรพชสสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พิธีบรรพชสสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
พิธีบรรพชสสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
พิธีโกนผมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พิธีโกนผมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
พิธีโกนผมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
Phayaophittayakhom Open House 2015 เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล Phayaophittayakhom Open House 2015 เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดงาน "Phayaophittayakhom Open House 2015 เปิดบ้านวิช.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 18 มกราคม 2558 การอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 18 มกราคม 2558(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ได้จัด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียน วันที่ 17 มกราคม 2558 ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียน วันที่ 17 มกราคม 2558(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ได้จัด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สพม.38 เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต36 (พะเยา) สพม.38 เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต36 (พะเยา)(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุม เรื่องบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประชุม เรื่องบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา จังหวัดพะเย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา เดินทางมาอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา เดินทางมาอวยพรปีใหม่(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
นายจาตุรนต์ เครือสาร ถวายความรู้แด่พระภิกษุและสามเณร นายจาตุรนต์ เครือสาร ถวายความรู้แด่พระภิกษุและสามเณร(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายจาตุรนต์ เครือสาร ถวายความรู้แด่พระภิกษุและสามเณ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ศูนย์ประสานงานฯ จัดประชุมสภากาแฟ ศูนย์ประสานงานฯ จัดประชุมสภากาแฟ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ได้จัด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี 2557"(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การคัดกรองเด็กพิการโดยใช้แบบคัดกรองตามกฎกระทรวง แล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เลื่อนสอบ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เลื่อนสอบ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
เลื่อนสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการ 1 อำเภ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การตรวจสอบ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 การตรวจสอบ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2557(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การกำกับติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษา การกำกับติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษา(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 นางสาวประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมการเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประชุมการเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การประชุมเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
โครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ โครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา เปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
วันที่ 14 ธันวาคม 2556 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังห.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการจัดก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สำรวจพื้นที่เตรียมการก่อนรับเสด็จ สำรวจพื้นที่เตรียมการก่อนรับเสด็จ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ร่วมพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สพม.36 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมีข้า.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
โครงการประชุมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.เขต 36 โครงการประชุมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.เขต 36(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
จัดทำข้อมูลวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (School  mapping) จัดทำข้อมูลวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (School mapping)(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลวางแผนเตรียมการรับนักเรีย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยกา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการครบวงจร การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการครบวงจร(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ได้จัดอบรมเชิง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการครบวงจร การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการครบวงจร(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการครบวง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมคณะผู้บริหารจังหวัดพะเยา การประชุมคณะผู้บริหารจังหวัดพะเยา(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
คณะผู้บริหารจังหวัดพะเยาร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กฐินพระราชทานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กฐินพระราชทานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
กิจกรรมค่ายพัฒนานักรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะดำเนินก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
วันที่ 27 กันยายน 2556 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับคณะผู้บริหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับคณะผู้บริหาร(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ท่านจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การรับนักเรียน โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) การรับนักเรียน โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
วันที่ 7 กันยายน 2556 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาคลินิก โรงพยาบา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
MOU การอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ MOU การอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียน ร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียน(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กำหนดจัดให้มีก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมปฎิบัติการถอดประสบการณ์ การประชุมปฎิบัติการถอดประสบการณ์"การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน"(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การอบรมศึกษานิเทศก์เพื่อความเป็นเลิศและวางแผนการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน การอบรมศึกษานิเทศก์เพื่อความเป็นเลิศและวางแผนการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายสุรัตน์ กุลศรี ประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร ประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ผอ.สพม.36 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน และเพื่อนครู ผอ.สพม.36 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน และเพื่อนครู(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.36 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เยี่ยมพื้นที่ติดตามประเมินผลงานจังหวัด (ชมรม TO BE NUMBER ONE) เยี่ยมพื้นที่ติดตามประเมินผลงานจังหวัด (ชมรม TO BE NUMBER ONE)(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง และคณะอนุกรรมการตัดสินการปร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
อบรมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐาน อบรมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐาน (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การอบรมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
"รวมพลังเพื่อแผ่นดิน"(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
หลักธรรมนำใจ หลักชัยนำชีวิต จังหวัดทหารบกพะเยา ค่าย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ผอ.สพม.36 เป็นเกียรติปลูกต้นแผ่บารมี ผอ.สพม.36 เป็นเกียรติปลูกต้นแผ่บารมี(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ผอ.สพม.36 เป็นเกียรติปลูกต้นแผ่บารมีไว้ประจำที่ศูนย์ป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถานศึกษาอาวุโส พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถานศึกษาอาวุโส(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมจังหวัดพะเยา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สำรวจข้อมูลเพื่อปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง สำรวจข้อมูลเพื่อปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สำรวจทะเบียนประวัติและวุฒิการศึกษาของข้าราชการครู.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้เปิดบ้านวิชาการ ในวันที่ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชประสงค์จะให้ทุนการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สทศ.กำหนดสอบ (O-NET) รอบที่ 2(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
สทศ.กำหนดการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชุดวิชา 200ใหม่ สำหรับนั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62(โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ผอ.ทองปอน์ด สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...