ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 63886 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 07 มี.ค. 2556)
บัญชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง หน้าที่โดยย่อ คุณสมบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มเอกสาร(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 08 มี.ค. 2556)
1.หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 2.ใบเบิกเงินสวัสดิการเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มเอกสาร(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 08 มี.ค. 2556)
1.แบบคำขอทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2.แบบคำขอปรับอัตราเง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มเอกสาร(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 11 มี.ค. 2556)
1.บันทึกของผู้บริหารสถานศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอเพิ่ม(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 12 มี.ค. 2556)
1.แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบนับตัวข้าราชการครู(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 13 มี.ค. 2556)
1.สำรวจ แฟ้มประวัติ กพ.7 ข้าราชการครู.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวอย่าง (แบบขอรับการประเมินลูกจ้างประจำ)(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 23 พ.ค. 2556)
1.แบบประเมิน 2.ตัวอย่างผลงานในลักษณะรูปเล่ม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ปฏิทินการดำเนินงานปรับระดับและเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 09 ก.ค. 2556)
ปฎิทินการดำเนินงานการปรับระดับชั้นงานและปรับเปลี่ย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการประเมิน OBEC AWARDS(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 15 ก.ค. 2556)
คู่มือประเมินรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย (ฉบับปรุงปรุงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556)(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 31 ก.ค. 2556)
เอกสารประกอบสำหรับประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 03 ส.ค. 2556)
เอกสาร แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน เพื่อใช้ป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ ปี 2555(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 28 ส.ค. 2556)
ความเป็นมาของระบบพนักงานราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำปี ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 08 ก.ย. 2556)
หนังสือพร้อมเอกสารของกลุ่มโรงเรียนที่ 1-3.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 08 ก.ย. 2556)
หนังสือและเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มที่ 4-6.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บัญชีรายชื่อผู้ขอมีวิทยฐานะ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 09 ก.ย. 2556)
บัญชีรายชื่อผู้ขอมีวิทยฐานะ กลุ่มย่อยที่ 1 กลุ่มย่อย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บัญชีรายชื่อผู้ขอมีวิทยฐานะ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 09 ก.ย. 2556)
บัญชีรายชื่อผู้ขอมีวิทยฐานะ กลุ่มย่อยที่ 4 กลุ่มย่อย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 8 นโยบายการศึกษา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 ก.ย. 2556)
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการครบวงจร(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 13 พ.ย. 2556)
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.จัดการอบรมเชิงปฏิบัต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการครบวงจร(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 15 พ.ย. 2556)
การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 02 ต.ค. 2556)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการครบวงจร(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 15 พ.ย. 2556)
การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 23 ธ.ค. 2556)
การอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ เพื่อความก้าวหน้าในตำแหน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แต่งตั้งลูกจ้างประจำ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 25 ก.พ. 2557)
การแต่งตั้งลูกจ้างประจำที่ขอปรับระดับและเปลี่ยนสาย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 02 มิ.ย. 2557)
1. แนวปฏิบัติการขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โปรแกรมประเมินสมรรถนะผู้เรียน PISA(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 22 ส.ค. 2557)
โรงเรียนมาตรฐานสากล (PISA) สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาก่อนอบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 05 มิ.ย. 2558)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงขอความ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 02 ก.ค. 2558)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประเมินเพื่อทบทวนระบบดูแล และแบบรายงานผลการบริหารจัดการ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 15 ก.ค. 2558)
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... พนักงานราชการ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 28 ส.ค. 2558)
1.แบบนับตัวพนักงานราชการ ณ 1 กันยายน 2.แบบกรอกคะแนนประเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 07 ก.พ. 2560)
การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 04 ม.ค. 2560)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 04 ม.ค. 2560)
แบบคำขอยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 11 ม.ค. 2560)
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...