ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 63925 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)        ทำเนียบ
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)


นางอุไร  จันทร์ซางเพ็ญ
นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางพวงทอง  ทองมาเอง
นางพวงทอง ทองมาเอง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางศิริพร  ถูกจิตต์
นางศิริพร ถูกจิตต์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ


นายนิยม  มีชัย
นายนิยม มีชัย
นิติกร ชำนาญการพิเศษ


นางสุทรา  เชียงแสน
นางสุทรา เชียงแสน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ


นางสาวเกตุนภา  นัยบุตรสกุล
นางสาวเกตุนภา นัยบุตรสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ


ว่าที่ ร.ต.เกียรติคุณ  แก้วสอน
ว่าที่ ร.ต.เกียรติคุณ แก้วสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ


กลับไปหน้าก่อน...