ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 61493 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
สพม.21 เยี่ยมชมศูนย์ฯพะเยา สพม.21 เยี่ยมชมศูนย์ฯพะเยา[1] (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
สพม.21 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานฯพะเยา.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช[1] (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 18 มกราคม 2560)
ศูนย์ประสานงานฯ พะเยา ร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระน.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานฯ พะเยา ประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานฯ พะเยา[1] (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 19 ธันวาคม 2559)
รองผู้อำนวยการ สพม.36 ประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานฯ พะเ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุทรา  เชียงแสน
นางสุทรา เชียงแสน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางพวงทอง  ทองมาเอง
นางพวงทอง ทองมาเอง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[41] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560)
การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[84] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 11 มกราคม 2560)
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7[66] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 04 มกราคม 2560)
แบบคำขอยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ[73] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 04 มกราคม 2560)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... พนักงานราชการ[222] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 28 สิงหาคม 2558)
1.แบบนับตัวพนักงานราชการ ณ 1 กันยายน 2.แบบกรอกคะแนนประเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประเมินเพื่อทบทวนระบบดูแล และแบบรายงานผลการบริหารจัดการ[207] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 15 กรกฎาคม 2558)
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ