ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 38568 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
ระเบียบกรุทรวงศึกษาธิการ
 
 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...