ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 38571 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        ทำเนียบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นายเรืองชัย ตามรภาค
นายเรืองชัย ตามรภาค
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางจิตรา ปันแก้ว
นางจิตรา ปันแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุภมาส จินะราช
นางสาวสุภมาส จินะราช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


นางสาวอำภาพร สุภาวงศ์
นางสาวอำภาพร สุภาวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสุทธา  เชียงแสน
นางสุทธา เชียงแสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


นายปริญญา  รักพ่อ
นายปริญญา รักพ่อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ลัลน์พัฒน์  บัญชานิตยกาล
ลัลน์พัฒน์ บัญชานิตยกาล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวกัญญาภัค  ชัยธิ
นางสาวกัญญาภัค ชัยธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


กลับไปหน้าก่อน...