ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 37330 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการฝึกอบรมครูผู้ช่วย (SS.BTC.)[1] (โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ประกอบการฝึกอบรมครูผู้.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
รับสมัครศึกษาต่อสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] (โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 08 ตุลาคม 2557)
ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมั.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รอบที่ 3[1] (โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 07 มีนาคม 2557)
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคักเลือกผู้รับทุนโ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
กัญญาภัค  ชัยธิ
กัญญาภัค ชัยธิ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายเรืองชัย ตามรภาค
นายเรืองชัย ตามรภาค
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรวม ประจำปี 2560[3] (เผยแพร่โดย : สุภมาส จินะราช :วันที่ 22 สิงหาคม 2560)
แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรวม ประจำปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2560[12] (เผยแพร่โดย : จิตรา ปันแก้ว :วันที่ 26 มิถุนายน 2560)
อ้างถึงหนังสือที่ ศธ04266/ว3798 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560[22] (เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 10 เมษายน 2560)
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศปรับปรุงระเบียบกระทรวงศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [49] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปี2557)[68] (เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 27 กันยายน 2559)
แนวปฏิบัติฯให้โรงเรียนถือปฏิบัติ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม[72] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ