ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 109143 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล        แจ้งรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
 
 
ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราชฯ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยน ชื่อ–สกุล หรือการย้าย ทำให้ไม่ทราบสังกัด  ดังนั้น หากปรากฏรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่าน ให้โรงเรียนมอบหมายตัวแทนไปขอรับแทนผู้ที่มีรายชื่อทั้งหมดในสังกัดของท่าน โดยให้ตัวแทนนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง ไปยื่นในวันไปขอรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ หรือสามารถรับได้ด้วยตัวเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภายในวันที่  31  มีนาคม  2560

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...