ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 109106 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... แบบขอใช้สิืทธิ์รักษาพยาบาลจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง (แบบ 7127)(เผยแพร่โดย : นายไมตรี วงค์เมือง :วันที่ 25 พ.ย. 2554)
แบบขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับครูบรรจุใหม่ และผู้ที่ประสงค์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... (ตัวอย่าง)แบบคำร้องขอย้ายตามโครงการครูคืนถิ่น(เผยแพร่โดย : นายไมตรี วงค์เมือง :วันที่ 06 ธ.ค. 2554)
(ตัวอย่าง)แบบคำร้องขอย้ายตามโครงการครูคืนถิ่น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 13 ธ.ค. 2556)
แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ีupdate บัญชีสอบแข่งขัน สพม.36(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 24 ก.พ. 2557)
ีupdate บัญชีสอบแข่งขัน สพม.36.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการปฏิบัติงานการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 20 มี.ค. 2557)
คู่มือการปฏิบัติงานการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สรุปบัญชีผู้แสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 20 มี.ค. 2557)
สรุปบัญชีผู้แสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สรุปบัญชีผู้แสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 24 มิ.ย. 2557)
สรุปบัญชีผู้แสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 17 พ.ย. 2557)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมือ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 01 ธ.ค. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 06 ธ.ค. 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาช.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 07 ม.ค. 2558)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 09 ก.พ. 2558)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ คร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 09 ก.พ. 2558)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ คร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การย้ายกรณีปกติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 10 ก.พ. 2558)
การย้ายกรณีปกติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.36(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 25 ก.พ. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 03 มี.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือปฏิบัติการไปศึกษาต่อฯ (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 10 ส.ค. 2558)
คู่มือปฏิบัติการไปศึกษาต่อฯ (ภายในประเทศ และ ณ ต่างปร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 สังกัด สพม.36(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 07 ก.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 สังกั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารหลักฐานที่ผู้ได้รับเรียกตัวเข้ารับการบรรจุฯ (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 07 ต.ค. 2558)
เอกสารหลักฐานที่ผู้ได้รับเรียกตัวเข้ารับการบรรจุฯ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศผลย้าย สพม.36 รอบที่ 1 (1-15สิงหาคม 2558)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 28 ต.ค. 2558)
ประกาศผลย้าย สพม.36 รอบที่ 1 (1-15สิงหาคม 2558).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สรุปบัญชีผู้แสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (เมษายน 2558)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 27 เม.ย. 2558)
สรุปบัญชีผู้แสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.36 ครั้งที่ 1.58(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารหลักฐานที่ผู้ได้รับเรียกตัวเข้ารับการบรรจุฯ จะต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
เอกสารหลักฐานที่ผู้ได้รับเรียกตัวเข้ารับการบรรจุฯ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ว 20 การประเมินครูผู้ช่วย(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 06 ก.ค. 2558)
ว 20 การประเมินครูผู้ช่วย เป็น คศ. 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 01 พ.ย. 2559)
สัญญาจ้งธุรการโรงเรียน งบ ปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การขอปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน ลูกจ้างประจำ สพม.36(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 03 ส.ค. 2559)
เอกสารประกอบ การขอปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 02 ธ.ค. 2558)
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งคร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประผลย้าย (ผู้บริหาร) สังกัด สพม.36(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 27 พ.ย. 2558)
ประผลย้าย (ผู้บริหาร) สังกัด สพม.36.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... วิธีตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ แต่ละรายบุคคล(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
ให้ทำตามขั้นตอน ตามเอกสารประกอบ 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ีีupdate (1พ.ย.59) บัญชีสอบแข่งขันได้ (ครูผู้ช่วย) ปี 2558(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 01 พ.ย. 2559)
ีีupdate (1พ.ย.59) บัญชีสอบแข่งขันได้ (ครูผู้ช่วย) ปี 2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 07 ต.ค. 2559)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 14 ต.ค. 2559)
พี่เลี้ยงเด็กพิการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้าง นักการภารโรง (คืนครูให้นักเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 01 พ.ย. 2559)
สัญญาจ้าง นักการภารโรง (คืนครูให้นักเรียน) งบปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้าง จนท.ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 01 พ.ย. 2559)
สัญญาจ้าง จนท.ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งบปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้าง ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 01 พ.ย. 2559)
สัญญาจ้าง ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน งบปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้าง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 01 พ.ย. 2559)
สัญญาจ้าง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 30 ม.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 30 ม.ค. 2560)
ประกาศคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรีย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 17 มี.ค. 2560)
ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราชฯ เนื่อ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ีupdate บัญชีสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพม.36 (25พ.ค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 25 พ.ค. 2560)
ีupdate บัญชีสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพม.36 (25พ.ค.60).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...