ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 109133 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล        ทำเนียบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสารภี แดนวงศ์
นางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางอรุณภา รอดกลึง
นางอรุณภา รอดกลึง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายศศิวัฒน์ อชิรธรรมศักดิ์
นายศศิวัฒน์ อชิรธรรมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางเกษณี  สีไพร
นางเกษณี สีไพร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวอำนวยพร  ตุงคบุรี
นางสาวอำนวยพร ตุงคบุรี
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางสาวจิราพัชร  วิญญารัตน์
นางสาวจิราพัชร วิญญารัตน์
พนักงานพิมพ์ดีด


นายเอกอนันต์  กิมภากรณ์
นายเอกอนันต์ กิมภากรณ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายนิยม  มีชัย
นายนิยม มีชัย
นิติกร ชำนาญการ


นางบุญธิดา  คชรักษ์
นางบุญธิดา คชรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวศิริพร  ยะฝั้น
นางสาวศิริพร ยะฝั้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายเฉลิมฤทธิ์  ชูศรี
นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี
นิติกร ปฏิบัติการ


กลับไปหน้าก่อน...