ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 109763 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [9]
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(โดย : นายกฤษกร กองคำ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ดำเนินการจั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2556(โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินวิทยฐานะปี 54 รอบที่ 2(โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ขอให้บุคลากรในสังกัดตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลดังกล่า.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... E-COMP ข้าราชการบำนาญ(โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
http://www.cgd.go.th/ecomp/jsp/Login.jsp.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รับใบแจ้งยอด กสจ ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย.2556(โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับหนังสื.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รับใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี 2555(โดย : นางสาวกนกพร จีระวงค์ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
แจ้งให้ทุกเรียนส่งตัวแทนมารับใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี 255.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2555(โดย : นางสาวกนกพร จีระวงค์ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพม.36 สามารถพิมพ์ใบรับรองภา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เรื่องเงินเดือนอัตราจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)(โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
1.เงินเดือนครูธุรการโรงเรียน 2.เงินผู้ปฏิบัติงานแทนนั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มงานเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มงานเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับโร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...