ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 110355 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย[2] (โดย : นายกฤษกร กองคำ :วันที่ 26 มกราคม 2558)
ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ดำเนินการจั.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2556[2] (โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 13 มกราคม 2557)
การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ......คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินวิทยฐานะปี 54 รอบที่ 2[1] (โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 16 ธันวาคม 2556)
ขอให้บุคลากรในสังกัดตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลดังกล่า.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ
นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล
นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง3[8] (เผยแพร่โดย : นางเพ็ญนภา โกพัฒน์ตา :วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
1.ลูกหนี้เงินยืมราชการ 2.ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 3.เจ้่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง2[9] (เผยแพร่โดย : นางเพ็ญนภา โกพัฒน์ตา :วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
งบพิสูจน์ยอดเดือนกันยายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง1[6] (เผยแพร่โดย : นางเพ็ญนภา โกพัฒน์ตา :วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
รายงานคงเหลือประจำวัน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานประจำเดือนกันยายน 2560[17] (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 12 ตุลาคม 2560)
รายงานประจำเดือนกันยายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560[13] (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 11 สิงหาคม 2560)
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560[10] (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 15 กันยายน 2560)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ