ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 104386 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย[2] (โดย : นายกฤษกร กองคำ :วันที่ 26 มกราคม 2558)
ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ดำเนินการจั.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2556[2] (โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 13 มกราคม 2557)
การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ......คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินวิทยฐานะปี 54 รอบที่ 2[1] (โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 16 ธันวาคม 2556)
ขอให้บุคลากรในสังกัดตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลดังกล่า.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล
นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ
นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560[] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 20 เมษายน 2560)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มสัญญายีมทดรองราชการ[75] (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 02 ธันวาคม 2559)
แบบฟอร์มสัญญายีมทดรองราชการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558[59] (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)
แบบเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 25.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร เพิ่มเติมของปีการศึกษา ภาคที่2,3[142] (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 18 มกราคม 2559)
แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร เพิ่มเติ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ลว.24ก.พ.2558[142] (เผยแพร่โดย : นางสาวสายวิตรี ชัยแก้ว :วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558)
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ลว.24ก.พ.2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน[234] (เผยแพร่โดย : นางสาวนันทนา ผิวเหลือง :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)
เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ